Migratieroute blijkt draaischijf voor kindermisbruik
Archiefbeeld Foto: BELGA

De Verenigde Naties waarschuwt dat veel kinderen die van Afrika via de Middellandse Zee naar Europa komen slachtoffer worden van seksueel misbruik.

Volgens Unicef staken vorig jaar 26.000 kinderen de Middellandse Zee over, vaak zonder begeleiding van een meerderjarige. In het rapport ‘Een dodelijke reis voor kinderen. De migratieroute over de centrale Middellandse Zee’ klaagt de organisatie het geweld en seksueel misbruik aan die de kinderen moeten ondergaan door smokkelaars. Tot driekwart van de kinderen die de tocht ondernemen worden het slachtoffer van geweld, mishandeling of agressie door volwassenen. De kinderen rapporteren het geweld echter nauwelijks, uit angst voor deportatie of arrestatie.

De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties roept de EU en haar lidstaten op om voor minderjarige vluchtelingen en migranten legale routes te organiseren om kinderen uit de handen van smokkelaars te houden.

Middellandse Zeeroute

Via de centrale Middellandse Zeeroute reizen elke dag duizenden mensen uit het achterland van Afrika en het Midden-Oosten door de Sahara naar de Middellandse Zee in Libië. De route is volgens Unicef ‘niet alleen een riskante vluchtweg voor wanhopige mensen, maar ook een miljardenbusiness in handen van criminele netwerken’. Voor het traject bestaan volgens de organisatie geen veilige, legale alternatieven.

Unicef heeft in Libië gepeild wat er onderweg met migrerende kinderen en vrouwen gebeurt. Er werden 82 vrouwen en 40 kinderen geïnterviewd. Van de kinderen zei drie kwart dat ze geweld, mishandeling of agressie door volwassenen ondervonden hebben. Bijna de helft van de bevraagde vrouwen verklaarde seksueel geweld ondergaan te hebben tijdens de reis.

De meeste kinderen hebben verbaal en emotioneel misbruik ervaren, terwijl ongeveer de helft slagen of ander misbruik onderging. Bovendien zeiden veel migrerende kinderen dat ze geen toegang hadden tot voldoende voedsel op weg naar Libië.

Legale routes

Volgens Afshan Khan, Unicef-directeur voor Centraal- en Oost-Europa, moeten er ‘sterkere maatregelen (genomen worden) om vluchtende kinderen te beschermen door een veilige doortocht te garanderen voor alle vluchtende en migrerende kinderen’. Unicef vraagt de Europese Unie dan ook om veilige en legale routes te creëren. Ook moet het principe van ‘non-refoulement’ nageleefd worden, waarbij vluchtelingen niet teruggestuurd worden naar landen waar ze vervolging kunnen vrezen of waar hun veiligheid in gevaar is.

Specifiek in Libië, argumenteert Unicef, moeten er beschermingsprogramma’s voor kinderen worden opgezet, met een focus op onder meer onderwijs, bescherming, basisgezondheid en drinkbaar water. Op het ogenblik van het onderzoek bevonden zich 256.000 geregistreerde migranten in Libië, waaronder 30.803 vrouwen en 23.102 kinderen, waarvan een derde zonder begeleiding. De reële cijfers zouden echter tot drie keer hoger liggen.

Van de centrale Middellandse Zeeroute zijn het 1.000 kilometer lange traject van de zuidelijke Libische woestijngrens naar de Middellandse Zeekust en de 500 kilometer lange overtocht over zee naar Sicilië het gevaarlijkste deel, zegt Unicef. Tijdens de overtocht stierven in 2016 4.579 mensen. Naar schatting zij er minstens 700 kinderen bij die doden.