2030 is nu

Hoeveel luchtvervuiling slikt uw crèche?

24 februari 2017Ine Renson

Kinderen die opgroeien in de buurt van drukke wegen hebben minder ontwikkelde longen. Luchtvervuiling zou bovendien verantwoordelijk zijn voor dementie, een vijfde van alle longkankers, en hart- en vaatziektes. Experts pleiten er daarom voor om nieuwe crèches, scholen en ziekenhuizen een halve kilometer of verder van drukke wegen af te bouwen. Voldoet uw crèche aan die norm? Ontdek het zelf.

Het verkeer heeft vooral bij kwetsbare bevolkingsgroepen een negatief effect op de gezondheid. Om de blootstelling aan hoge concentraties van ultrafijn stof te verminderen, zouden ziekenhuizen, scholen, crèches en rusthuizen op een bepaalde afstand van belangrijke wegen moeten liggen. Uit talrijke wetenschappelijke studies blijkt dat de negatieve gezondheidseffecten het grootst zijn binnen een straal van 500m rond drukke wegen. Dat is ook wat Childproof, een platform van organisaties en wetenschappers rond de Gezinsbond adviseert.
In Nederland geldt sinds 2008 een perimeter van 50m rond provinciewegen en 300m rond rijkswegen. In Vlaanderen gaan parlementsleden van Groen over enkele weken een gelijkaardig voorstel indienen. De gezondheidsperimeter van 500m rond alle drukke wegen bleek politiek niet haalbaar.

Wat ziet u op de kaart?

De Standaard deed de oefening voor Vlaanderen en Brussel. Op de kaart hebben we een zone van 500m geplot rond alle drukke wegen in Vlaanderen en Brussel. Volgens EU-richtlijnen zijn dit wegen die jaarlijks meer dan 3 miljoen voertuigen slikken. Die zone hebben we aangevuld met een hoge-concentratiezone van 300m rond alle hoofdwegen en primaire wegen en een van 50m rond alle belangrijke wegen.
U ziet ook alle erkende Vlaamse crèches met meer dan 9 kinderen.
Betekent dit nu dat alle crèches in de foute zone – dat zijn er heel wat – moeten verhuizen? Of dat u uw kinderen daar moet weghalen? Dat zou absurd zijn, in het met wegen dooraderde Vlaanderen is er geen ontsnappen aan. We willen met deze kaart aantonen dat we vooral de oorzaken van luchtvervuiling moeten wegnemen.

Zoom in op de kaart om uw crèche terug te vinden. U kunt het effect van drukke wegen op luchtvervuiling bekijken tot op straatniveau. Het kan even duren voor de informatie op de kaart ingeladen wordt. Aanvullingen, suggesties en correcties kunt u ons steeds mailen.

Deel deze kaart met uw vrienden

 

Zaterdag in uw krant

Journaliste Ine Renson ging vorige week op zoek naar de ongemakkelijke waarheid over de lucht die we inademen. Zaterdag onderzoekt ze wat we kunnen doen om luchtvervuiling tegen te gaan, en waarom dit niet gebeurt.
Bekijk zaterdag de kaarten van:

  • ziekenhuizen
  • lagere scholen
  • secundaire scholen
  • crèches

 

Bronnen

Kinderopvang | Bron: Kind en Gezin, opvangplaatsen met meer dan 9 kinderen in Vlaanderen en Brussel
Autosnelwegen en primaire wegen in Vlaanderen | Bron: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Belangrijke wegen in Vlaanderen | Bron: Vlaamse overheid, departement leefmilieu, natuur en energie (afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid), gebaseerd op strategische geluidsbelastingskaarten 2011
Wegennet Brussel (wegen van het primaire net, drukke wegen met meer dan 3 miljoen auto’s per jaar) | Brussel Mobiliteit