Nieuw overleg over geluidsnormen levert niets op
Minister François Bellot voor aanvang van het overleg Foto: BELGA

Een vergadering van de verschillende regeringsleiders over de geluidsnormen voor Brussels Airport is al na een uur stopgezet. Minister van Mobiliteit Francois Bellot (MR) houdt nog spoedoverleg met zijn collega's, maar het lijkt er dus op dat Vlaanderen een belangenconflict zal inroepen.

In de ambtswoning van de premier zaten de verschillende regeringsleiders en bevoegde ministers in het Overlegcomité sinds 8 uur samen over het dossier van de geluidshinder rond Brussel. Het stond in de sterren geschreven dat dit niet voor een doorbraak zou zorgen: de informele bijeenkomst tussen de mobiliteitsministers zondag leverde ook al niets op.

Minister Bellot kondigde aan dat hij de komende uren nog met zijn gewestelijke collega's tot een akkoord zal proberen te komen, maar de kans dat dit nu wel slaagt, lijkt eerder klein. 

De Vlaamse regering drong er op de vergadering bij de Brusselse regering op aan om de boetes wegens overtredingen van de geluidsnormen op te schorten en een nieuwe dialoog op te starten, zo zei Geert Bourgeois bij het verlaten van de ambtswoning van de federale premier. Maar de Brusselse regering wilde daar niet op ingaan. 'We hebben een jaar geleden aangekondigd dat de strenge geluidsnormen vanaf 1 januari zouden worden toegepast', argumenteerde Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault.

Zowel Bourgeois als Fremault wezen naar de federale regering, die bevoegd is voor het bepalen van de vliegroutes. Maar minister Bellot zei de autonomie van de gewesten te respecteren. 'Als twee gewesten een conflict hebben over de geluidsnormen, heeft de federale regering hierin geen bevoegdheid.' Toch stelde hij dat hij de standpunten zal proberen te verzoenen. Hij zal in de komende uren contacten hebben met zijn gewestcollega's, kondigde hij aan.

Bellot pleitte voor een structurele, duurzame oplossing. 'Het gaat in dit dossier niet enkel over de geluidhinder, maar ook over de vliegroutes, de wetgeving en de uren waarbinnen gevlogen mag worden', lichtte hij nog toe. Hij wees er ook op dat ook de luchtvaartmaatschappijen en de luchthaven een verantwoordelijkheid hebben in dit dossier. Voor hem kan er enkel met overleg een oplossing gevonden worden. 'De vluchten moeten toch ergens naartoe gaan.

Céline Fremault stelde na afloop van het Overlegcomité vast dat het overleg mislukt is. 'Ik ben bevoegd over de geluidsnormen in het Brussels gewest', benadrukte ze. Ze herhaalde ook het voorstel dat de Brusselse regering donderdag lanceerde: een opschorting van de boetes in ruil voor het schrappen van de Kanaalroute en van de bocht naar links tussen 6 en 7 uur 's morgens, en het strikt toepassen van de windnormen.

Fremault merkte ook op dat de Vlaamse regering tijdens de vergadering geen nieuw belangenconflict heeft ingeroepen. Ze bleef er overigens bij dat er geen tweemaal een belangenconflict over dezelfde wetgeving kan worden ingeroepen. Maar Geert Bourgeois betwist dat. 'Ons belangenconflict is ontvankelijk. Er is overigens een nieuw element: de geluidsnormen worden toegepast', klonk het.

Voor Brussels minister-president Rudi Vervoort is er geen reden om een nieuw belangenconflict in te roepen aangezien het activeren van de nultolerantie op de geluidsnormen 'niet vanaf woensdagmorgen tot chaos zal leiden. De inbreukprocedure en de boetes zullen weken in beslag nemen. Intussen kan er nog nog onderhandeld worden', stelde hij.

De Vlaamse minister-president bevestigde dat hij geen nieuw belangenconflict had ingeroepen tijdens de vergadering. Maar hij voegde er meteen aan toe dat dit in de komende uren wel zal gebeuren. Bourgeois gelooft immers niet dat er in de komende uren een akkoord kan komen tussen de verschillende regering. 'Vorige week is er pas voor het eerst overlegd tussen de kabinetten over het dossier en zondag zijn de minister voor het eerst bijeengekomen', betreurde hij.