Brussel bant productie foie gras
Geslachte ganzen verwerken tot foie gras mag binnenkort niet meer in Brussel Foto: afp

Dwangvoederen en met name de productie van foie gras wordt verboden in het Brusselse Gewest. Het gaat om een symbolische maatregel: in Brussel is er namelijk geen enkel landbouwbedrijf dat de delicatesse produceert.

Dat maakt Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) bekend in een persbericht. De Brusselse regering zal in een eerste lezing een voorontwerp van ordonnantie die dwangvoederen verbiedt, goedkeuren.

België is één van de vijf foie gras producerende landen samen met Frankrijk, Spanje, Bulgarije en Hongarije. Door een wijziging in de wet op het dierenwelzijn van 14 augustus 1986 wordt dat in de toekomst alvast onmogelijk in het Brusselse Gewest.

Uit een recente IPSOS-studie, die op vraag van dierenrechtenorganisatie GAIA werd uitgevoerd, bleek dat meer dan 84 procent van de Belgen voorstander is van een verbod op dwangvoederen van dieren. Dat verlangen wordt nu ingewilligd in Brussel. ‘Dwangvoederen komt neer op foltering van de eenden. Dat wil ik niet toestaan’, zegt staatssecretaris Debaets. ‘Men dwingt de dieren om grote hoeveelheden voedsel naar binnen te werken. Dat levert de dieren veel stress op, en ademhalingsmoeilijkheden. De lever van de aldus gevoederde dieren kan een massa van 1 kilogram bereiken. In normale omstandigheden is dat amper 100 gram.’

'Hopen op sneeuwbaleffect'

Bij Groen en Ecolo zijn ze tevreden dat staatssecretaris Bianca Debaets het voorstel van ordonnantie dat op 15 maart 2016 werd gepresenteerd door Annemie Maes (Groen) en Céline Delforge (Ecolo) overneemt en indient, maar blijven ze toch ook met een dubbel gevoel achter.

"Het resultaat telt, dat is het belangrijkste. Maar er mag ook naar ons werk toe erkenning zijn, want wij zijn de initiatiefnemers. Hopelijk erkent ze dat de input en de impulsen wel vanuit de ecologisten gekomen is", aldus Groen fractieleidster Annemie Maes. De Groenen hopen nu op een sneeuwbaleffect, zodat de productie van foie gras over het hele land verboden wordt.

'Schijnmaatregel'

Bij Vlaams Belang is de toon scherp en vinden ze het een schijnmaatregel aangezien er in Brussel geen enkele ganzenkwekerij aanwezig is. "Het verbod op dwangvoederen van ganzen in Brussel is even effectief als een verbod op het aanmeren van onderzeeboten op de Grote Markt", stelt fractievoorzitter Dominiek Lootens van Vlaams Belang. "Indien de Brusselse regering echt iets wil doen aan het diervriendelijk beleid, moet er een verbod op onverdoofd slachten komen", vindt het Vlaams Belang.