Ook De Wever en Antwerpse schepenen maken vergoedingen openbaar
Foto: jimmy kets
Het Antwerpse stadsbestuur gaat vanaf nu jaarlijks de vergoedingen van burgemeester en schepenen communiceren. Dat maakte de Antwerpse N-VA-afdeling bekend.

Nadat bekendraakte dat Tom Balthazar hoge vergoedingen opstreek bij de intercommunale Publipart, besloten de Gentse afdelingen van SP.A en Groen begin deze week al om hun vergoedingen openbaar te maken. Gisteren deden de Vlaamse socialisten die oefening nog eens over voor de hele partij

Nu volgt de Antwerpse N-VA dat voorbeeld dus. 'Het stadsbestuur uitte in zijn bestuursakkoord de ambitie dat de stad transparant moet zijn. Daarom besliste het college vandaag om jaarlijks een lijst voor te leggen met een overzicht van de verkozen mandaten van de burgemeester en schepenen, alsook van de publieke en private mandaten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit hun mandaat of vertegenwoordiging vanuit de stad, of uit mandaten die hen door een hogere overheid zijn toegewezen', meldt een persbericht van burgemeester Bart De Wever en verantwoordelijk schepen Koen Kennis.

'De lijst bevat de mandaten die in de loop van het voorafgaande jaar geheel of gedeeltelijk werden uitgeoefend, de verkregen bruto vergoedingen, conform de belastingfiches, en het aantal aanwezigheden op  vergaderingen in dat jaar', wordt verder verduidelijkt.

N-VA benadrukt dat de som van de wedde van burgemeester of schepen en van de vergoedingen geplafonneerd is. 'Die som is gelijk aan of lager dan anderhalve maal de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. Als het plafond wordt overschreden, wordt de som van die vergoedingen, wedden of presentiegelden verminderd tot het passende bedrag.'

'Cumulatiekoning' Kennis maakte eerder al zijn belastingbrief openbaar. Vandaag pleit hij bovendien om de energie-intercommunales te vervangen door één Vlaams nutsbedrijf, Fluvius.