SP.A en Groen steunen N-VA-voorstel voor één Vlaams nutsbedrijf
Joris Vandenbroucke. Foto: Photo News

Ook oppositiepartij SP.A is voorstander om alle energie-intercommunales te vervangen door één nieuw bedrijf. ‘Meer nog,’ zegt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke, ‘het is Freya Van den Bossche die dat plan in de vorige legislatuur uitgetekend heeft en in de steigers heeft gezet. SP.A vecht er al jaren voor.’ Ook Groen claimt dat het enkele jaren geleden een soortgelijk voorstel indiende.

N-VA lanceert het voorstel vrijdag in De Standaard. Door alle energie-intercommunales samen te voegen, zou het volgens Antwerps schepen Koen Kennis mogelijk zijn om bij de achterliggende distributienetbedrijven ­homogene infrastructuurgebieden te creëren. De versterkte operationale samenwerking zou een jaarlijkse besparing van minstens 100 miljoen euro opleveren en de distributienet­tarieven kunnen verlagen. Honderden mandaten zouden verdwijnen. De kern van het plan bestaat uit de fusie van de operationele energiedistributiebedrijven Eandis en Infrax.

SP.A is gewonnnen voor het voorstel. ‘Minder structuren, minder mandaten en minder vergoedingen, dat is voor ons altijd het uitgangspunt geweest’, legt Joris Vandenbroucke uit. ‘Eén nutsbedrijf met een slanke structuur onder publieke controle, dat is de beste garantie op een goed en sober beheer in de energiesector.’

Volgens de fractieleider maakte de Vlaamse regering in de vorige legislatuur, dus met de SP.A aan boord, duidelijke afspraken met de netbeheerders om alle intercommunales onder Eandis en Infrax te fuseren tot twee afgeslankte bedrijven en zo de weg vrij te maken voor een fusie tot één Vlaamse energiemaatschappij. ‘Die operatie viel vorige zomer stil toen het Antwerpse stadsbestuur, onder aanvoering van burgemeester Bart De Wever en schepen Koen Kennis, zijn veto stelde tegen de fusie van de zeven intercommunales onder Eandis.’

Het is voor Vandenbroucke daarom ook een verrassing dat ‘uitgerekend Koen Kennis’ het plan voorstelt om alle energie-intercommunales samen te voegen. Maar: ‘In SP.A zal Koen Kennis alvast een loyale partner vinden om te wieden in de structuren en te werken aan een slagkrachtig, efficiënt en sober energiebedrijf.'

Ook Groen positief

Net als oppositiepartij sp.a reageert ook Groen positief op het voorstel. Meer nog, de partij zegt dat ze daarvoor zelf al in 2013 een voorstel heeft ingediend.

'Wij hebben toen voorgesteld om een Vlaams Energiedistributienetbedrijf op te richten. Maar daar is toen flauw op gereageerd. We merken dat de geesten bij de klassieke partijen intussen gerijpt zijn en gaan het voorstel opnieuw indienen in het Vlaams Parlement. We gaan ervan uit dat het deze keer wel de steun zal krijgen van de klassieke partijen', legt Groen-fractieleider Björn Rzoska uit.