De Vlaamse regering gaat opnieuw een belangenconflict inroepen over de strengere geluidsnormen die Brussel invoert als het overleg van maandag geen doorbraak oplevert. Dat heeft de ministerraad beslist. Deze ochtend protesteerden werknemers en werkgevers van Brussels Airport.

Wat is er aan de hand?

Brussels minister Céline Fremault (CDH) heeft beslist dat de tolerantiemarge op de geluidsnormen, speciaal voor de luchthaven ingevoerd, zal verdwijnen. De bedoeling was dat de maatregel op 1 januari van dit jaar inging, maar een belangenconflict van de Vlaamse regering heeft de invoering ervan uitgesteld. Op 22 februari eindigt het belangenconflict, maar de Vlaamse regering heeft beslist om voor een tweede keer zo’n conflict in te roepen tegen Brussel. Dat gaat ze doen als het overlegcomité van maandag geen doorbraak oplevert.

Waarom zoveel conflict?

Werknemers en werkgevers van Brussels Airport protesteerden deze ochtend, voor de start van de ministerraad van de Vlaamse regering, samen bij minister-president Geert Bourgeois (N-VA) voor een oplossing rond de strengere geluidsnormen.

Vlaanderen vreest banenverlies voor inwoners van de Vlaamse Rand, en tegelijk ook meer geluidshinder wanneer de vliegtuigen die te veel lawaai maken boven Brussel moeten uitwijken naar Vlaams grondgebied.

Wat is de oplossing?

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zou aan een oplossing gewerkt hebben. En gisteren stelde Fremault zelf voor om de boetes zes maanden niet uit te schrijven. Maar daar koppelde ze drie voorwaarden aan: schrappen van de Kanaalroute (vliegroute boven Kanaalgebied in Brussel), geen vluchten meer tussen zes en zeven uur ‘s ochtends, en een strikte toepassing van de windnormen.

Volgens Weyts betekent dat eisenpakket dat er geen vluchten meer boven Brussel kunnen vliegen, en dus zit het hele conflict nog steeds muurvast. Ook minister-president Bourgeois was vanochtend niet te spreken over het voorstel van Fremault. 'Dit is de kunst van een provocatie als een compromisvoorstel voor te stellen', verklaarde de minister-president aan zijn kabinet.

Federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR) wil dit weekend met zijn Vlaamse en Brusselse collega's rond de tafel gaan zitten voor een oplossing uit te werken.