N-VA wil intercommunales vervangen door één bedrijf
Koen Kennis, schepen in Antwerpen, zou zelf terugvallen van elf mandaten in energie-intercommunales op vier. Foto: Patrick De Roo

De N-VA werkt aan een drastische vereenvoudiging van de energie-intercommunales. Op termijn zou die jaarlijks een besparing van 100 miljoen euro moeten opleveren.

De N-VA wil komaf maken met het huidige kluwen aan energie-intercommunales. De hoeksteen van haar plan is om die te vervangen door één Vlaams nutsbedrijf, Fluvius. De fusie van de operationele energiedistributiebedrijven Eandis en Infrax zou daarvan de kern uitmaken.

Door alle energie-intercommunales samen te voegen, zou het mogelijk zijn om bij de achterliggende distributienetbedrijven homogene infrastructuurgebieden te creëren, in tegenstelling tot de soms onsamenhangende lappendeken vandaag. Behalve overhead-diensten zouden ook dubbele structuren en investeringen vermeden kunnen worden. ‘Daardoor zouden de distibutienettarieven op termijn kunnen verlagen’, zegt Koen Kennis, de architect van het plan.

Alleen kwestie van politieke wil

Met de fusie zou het huidige onderscheid tussen gemengde en zuivere intercommunales verdwijnen. En door de uitstap van Electrabel uit Eandis is het in principe alleen een kwestie van politieke wil om tot één globaal nutsbedrijf te komen. Al beseft Kennis dat het veel overtuigingskracht zal vergen.

‘Elke structuur is weerbarstig, probeert te groeien en of is met zijn eigen overleven bezig’, zegt de Antwerpse N-VA-schepen. ‘Het is aan de gemeenten om de stap te zetten naar een clean cut. In mijn carrière als consultant en change manager heb ik mezelf in het verleden altijd overbodig durven te maken, omdat er altijd wel een nieuwe uitdaging komt.’

Kennis hoopt dat de huidige commotie in de nasleep van de Publipart-affaire het mogelijk maakt om voor de grote stap vooruit te gaan.

Zeker halvering aantal mandaten

De fusie van Eandis en Infrax zou nog in de huidige legislatuur moeten plaatsvinden. Ook allerlei overlegstructuren, zoals Intermixt en Inter-Regies, zouden verdwijnen, net zoals de financieringsintercommunales. De holdings die nu aandelen van Elia (Publi-T) en Fluxys (Publigas) beheren, zouden fuseren. En ook Publipart zou op de schop gaan. ‘Van de huidige zeshonderd tot achthonderd mandaten bij de energie-intercommunales zouden er driehonderd kunnen verdwijnen’, schat Kennis.

Hijzelf zou van elf mandaten in die sector terugvallen op vier. Zestien vergaderingen nu worden er dan vijf. Financieel schiet Kennis er ook bij in. ‘De grootste winst zit in de operationele samenwerking. Op termijn zouden we jaarlijks minstens 100 miljoen euro kunnen besparen’, klinkt het.