Elk jaar zet België zo'n 5.000 vreemdelingen gedwongen op het vliegtuig. Het is het sluitstuk van ons asiel- en migratiebeleid. Over hoe zo'n repatriëring verloopt, is weinig bekend. Met de reeks 'Exit België' opent De Standaard nu, voor de eerste keer, de zwarte doos van dat gedwongen terugkeerbeleid.


Wie is bang van een transparant verwijderingsbeleid?

De reacties van beleidsmakers op de reeks 'Exit België' bleven beperkt maar waren veelzeggend, zegt hoogleraar criminologie en mensenrechten Stephan Parmentier. Er is nood aan meer duidelijkheid over enkele essentiële pijlers van ons verwijderingsbeleid.
dS

‘Exit België’ was een interessante artikelenreeks die dieper groef in het gedwongen verwijderingsbeleid van vreemdelingen. Opmerkelijke zaken kwamen aan het licht: zo worden af en en ...