‘Dampers’ trekken naar Raad van State
Rokers van elektronische sigaretten betoogden zondag bij de woning van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Foto: BELGA

De Belgische Damp Bond heeft maandag een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State tegen de nieuwe wetgeving rond de elektronische sigaret, die dinsdag in voege treedt. De vereniging vreest dat ‘dampers’ daardoor opnieuw naar de ongezondere normale sigaret zullen grijpen.

Het nieuwe Koninklijk Besluit houdt in dat verkopers van de e-sigaret zich aan dezelfde regels moeten houden als gewone sigarettenverkopers. Daardoor mag er geen reclame meer gemaakt worden voor de e-sigaret en mag er geen onlineverkoop meer zijn van e-sigaretten en vulvloeistoffen.

Het aanbod zal ook sterk slinken: chemische vloeistoffen met nicotine mogen enkel verkocht worden in flesjes van maximaal 10 milliliter en er mag ook niet meer dan 20 milligram nicotine per milliliter vloeistof inzitten.

De dampersbond vreest dan ook dat veel gebruikers van de e-sigaret opnieuw zullen beginnen roken en dat rokers moeilijker de weg naar het dampen zullen vinden. Volgens de bond, die met een reeks studies zwaait, zal dat ook een groot gevolg hebben voor de gezondheid.

Daarom is de vereniging maandag naar de Raad van State gestapt. ‘We accepteren het niet dat de Belgische wet verder gaat dan de Europese richtlijn en eisen dan ook de nietigverklaring’, zegt voorzitter Tanguy Doucenet. Hij is bereid om, als dat nodig blijkt te zijn, met de zaak tot het Hof van Justitie van de Europese Unie te gaan.