Uw loon kan binnenkort al stijgen
Er moeten nog enkele stappen worden gezet vooraleer uw loonstrookje wijzigt.

De kans is reëel dat u de gevolgen van het kersverse loonakkoord de komende maanden al op uw loonstrookje zult zien.

De lonen in de privésector mogen de komende twee jaar maximaal 1,1 procent stijgen bovenop de indexering. Dat is het resultaat van het nieuwe Interprofessioneel akkoord (IPA). Maar wanneer zal u die centen zien?

Eerst moeten er nog een aantal stappen worden gezet. Zo moet de regering nog groen licht geven, net als de achterban van zowel vakbonden als werkgevers. Zo zullen vakbondscentrales stemmen, waarna in nationale comités het definitieve groen licht wordt gegeven. ‘Vorige keer is dat niet gelukt’, weet Guy Van Gyes, expert bij HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, aan de KU Leuven. ‘Maar ik hoor dat men er nu wel optimistisch over is.’

Daarna volgen de besprekingen op sectorniveau. Want het IPA legt enkel de algemene grenzen vast, die dan nog per sector moeten worden ingevuld. Met andere woorden: het kan in de praktijk minder zijn dan 1,1 procent. ‘Maar het is weinig waarschijnlijk dat men daar ver van zal afwijken’, zegt Van Gyes. ‘Dat was in het verleden ook al zo.’

Die onderhandelingen zullen onder meer gaan over hoe die loonsverhoging tot stand zal komen. Via een verhoging van het basisloon, of door middel van premies? ‘Men zal zoeken naar manieren om het netto-inkomen van de werknemer te laten stijgen, en de kost die dat met zich meebrengt zo veel mogelijk proberen te beperken’, weet Van Gyes. ‘Daar is men nogal creatief in.’

Die onderhandelingen kunnen snel gaan. Maart of april zou best kunnen. Die akkoorden worden dan nog door de bevoegde overheidsdiensten gecontroleerd, en dan is alles rond.

Spreiding in de tijd

Wanneer uw loon dan exact stijgt, zal worden opgenomen in dat sectorakkoord. De loonstijging zal allicht in verschillende brokjes worden opgesplitst. Een half procent vanaf één juli, bijvoorbeeld. Vaak wordt de stijging gespreid, rekening houdend met ramingen van het Planbureau over wanneer de lonen zullen worden geïndexeerd.‘Zo is er een indexering voorzien voor een aantal sectoren in mei’, zegt Van Gyes. ‘Dan kunnen zij bijvoorbeeld zeggen dat er nog een stijging komt in september. Zo hebben werknemers de komende twee jaar het gevoel dat om de zoveel maanden hun loon weer een stukje toeneemt.’