In de loop van de middag wordt aan de Kust een nieuwe evaluatie gemaakt in verband met de storm van vrijdag. ‘We roepen ramptoeristen nu al op om weg te blijven van stranden en dijken. De golven mogen dan wel spectaculair zijn, het blijft gevaarlijk’, zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen.

De situatie omtrent de storm ‘Dieter’ wordt uur per uur geëvalueerd. ‘We zijn voorlopig goed voorbereid’, zegt Decaluwé. ‘Maar we kunnen de storm natuurlijk niet exact voorspellen.’

De kustburgemeesters zijn al enkele dagen bezig met de voorbereidingen van de storm. ‘Alle gemeentebesturen beschikken over een draaiboek waarin staat wat ze moeten doen bij dit soort toestanden en welke maatregelen ze moeten nemen’, zegt de gouverneur.

Prognose

De gouverneur zit deze middag opnieuw samen met alle betrokken veiligheidsdiensten. ‘Dan zullen we ook een nieuwe stand van zaken krijgen en weten we of de voorspellingen bevestigd of bijgestuurd worden’, zegt de gouverneur. ‘Mensen hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken. Op basis van de prognoses die er nu zijn, zijn we goed voorbereid.’

'Dieter’ zou de ergste storm in 50 jaar kunnen worden. Dat komt niet per se door de windsnelheden, maar door de combinatie van een zware wind met de springtij. Het nakende springtij - een tweewekelijks terugkerend fenomeen waar de waterstand bij hoogwater hoger is dan normaal - zal de hoogte en kracht van de golven versterken. Volgens weerman David Dehenauw gaat het niet zozeer om de zwaarste storm in 50 jaar, maar om een belangrijke stormvloed.

‘Ze voorspellen dat het waterpeil nog 15 centimeter hoger zal staan dan tijdens de Sinterklaasstorm van december 2013. Een ernstige situatie dus met risico’s op wateroverlast’, zegt Steve Timmermans van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK). 'We hopen op een beetje geluk, maar we gaan uit van het slechtste scenario. We nemen geen enkel risico', zegt Dehenauw.

Vrijdag wordt de piek verwacht met het hoogtij om 14 uur. Dan wordt een waterpeil van 6,2 meter voorspeld met een marge van 20 centimer. 'Veel hangt af van de windsnelheid en richting', legt Dehenauw uit. Het water dreigt over de keringsmuren te lopen. Daarom zijn overal aan de kust en in Antwerpen, waar het Scheldepeil gevaarlijk hoog zal komen te staan, maatregelen genomen.

Maatregelen

‘Burgemeesters beslissen zelf welke maatregelen nodig zijn. Op sommige plaatsen zijn zandzakjes gelegd bijvoorbeeld. Alles wat een gevaar kan betekenen is extra verankerd of weggehaald’, klinkt het.

Daarnaast geldt er een algemeen verbod op alle watersporten. ‘We zullen onze reddingsdiensten op andere plaatsen nodig hebben’, aldus Decaluwé.

Aan de Kust werden al wegen en dijken afgesloten, maar ook in Antwerpen en Gent werden maatregelen genomen. In Antwerpen worden de waterkeringspoorten gesloten en mag er niet geparkeerd worden op de kaaien. In Gent gaan de keersluizen dicht.

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

30.000 zandzakjes

De gouverneur van West-Vlaanderen heeft de Civiele Bescherming intussen opgeroepen in versterking van de West-Vlaamse brandweerzones om een grote hoeveelheid zandzakken te vullen en om dijken te versterken.

De Civiele Bescherming heeft 12.000 zandzakken voorzien voor Nieuwpoort en Oostende die het meeste risico lopen. Voor het overige is er een grote voorraad klaar voor het geval het effectief tot overstromingen zou komen.

Op zee

Daarnaast worden er ook op zee voorzorgsmaatregelen genomen. Zo mogen de plezierboten en loodsen niet uitvaren en moeten de schepen op zee blijven waar ze zijn.

Hieronder vindt u de maatregelen op kaart. 

>