Aantal inbraken in Leuven fors gedaald
Foto: kdl

Het aantal inbraken in woningen in de stad Leuven daalde met 42,6 procent van 763 tot 438, het laagste aantal van de afgelopen 20 jaar. In gebouwen met een andere bestemming, zoals bedrijven en winkels, was er een daling van 349 tot 274 feiten (-21,5 procent).

De lokale recherche slaagde erin om 46 zware diefstallen in gebouwen op te helderen. Dat heeft de Leuvense politiezone donderdag bekendgemaakt.

Bij de woonbestemmingen werd de grootste daling genoteerd bij de appartementen (van 358 tot 131 feiten), gevolgd door huizen (van 366 tot 282) en kamers (van 38 tot 25). In 39 procent van de gevallen bleef het beperkt tot een poging.

Het aandeel inbraken daalde vooral in Leuven-Centrum (van 45 tot 30 procent van het totale aantal), gevolgd door Heverlee (van 30,88 tot 28,76 procent). In Kessel-lo steeg het aandeel van 17,7 tot 29,8 procent. Ondanks de stijging van dit procentueel aandeel daalde ook in Kessel-lo het aantal feiten in 2016 van 134 tot 126.

Bij de inbraken in andere bestemmingen valt vooral de sterke daling op in 2016 van het aantal inbraken in bedrijven van 87 tot 34. Ook in winkels (van 43 tot 25), in onderwijsinstellingen (van 23 tot 12) en recreatie (van 21 tot 9) werd vorig jaar opvallend minder ingebroken. Enkel in ‘aanhorigheden’ werd in 2016 23 keer meer ingebroken. Deze toename is vooral toe te schrijven aan een reeks inbraken in kelders in de maand maart. Ook hier betrof 1 feit op 3 een poging tot inbraak.