Nog geen akkoord voor interventiepolitie Molenbeek
Het interventieteam rukt uit telkens als het noodnummer wordt gebeld en patrouilleert door de straten. Foto: Ivan Put

Het overleg tussen het politiecollege en de vakbonden over de werkdruk van de interventiediensten van de politiezone Brussel-West gaat dinsdag voort. Maandagavond konden er nog geen concrete maatregelen voorgesteld worden.

De agenten van de interventiedienst in Molenbeek zijn het gewend om brandjes te blussen, maar vorige week donderdag was voor hen de maat vol. De voltallige ploeg van het interventieteam die om 21 uur aan haar late shift moest beginnen, meldde zich ziek.

Vrijdag volgde de ochtendploeg dat voorbeeld en de namiddagploeg bleek door dezelfde ‘ziekte’ getroffen. ‘Het ging echt niet meer’, zegt een inspecteur die anoniem wil blijven. ‘Een citroen kun je ook niet blijven uitpersen.’

Het overleg maandagavond is het gevolg van die spontane actie van de interventiediensten. ‘Het overleg binnen het politiecollege over de problematiek van de werkdruk binnen de interventiedienst verliep constructief, maar er moeten nog pistes verder uitgewerkt worden’, liet communicatieverantwoordelijke van de zone Brussel-West Julie Mampuy maandagavond weten.

Het politiecollege komt hiervoor op dinsdag 10 januari om 10u30 opnieuw samen, nadien volgt een nieuw vakbondsoverleg.

De vakbonden hopen dat het politiecollege tegen die tijd concrete voorstellen kan voorleggen. ‘Er zijn een aantal beloftes en engagementen gedaan, maar we hebben nog weinig concreets gezien. Ze hebben nog tijd nodig om cijfers te bestuderen en moeten nog contacten leggen met kabinetten links en rechts. We hopen morgen meer duidelijk te hebben’, aldus vakbondsafgevaardigde van het VSOA Kris Verstraeten.