Nieuwe streep door Saeftinghedok
Waar nu Doel ligt (voorgrond) moest het Saeftinghedok komen Foto: pvl

De Raad van State heeft dinsdag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen gedeeltelijk vernietigd. Dat gebeurt na een klacht van inwoners van de Beverse dorpen Doel en Ouden Doel, en is de zoveelste tegenslag voor de aanleg van het Saeftinghedok.

De uitspraak is een gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie op 21 juli, dat stelt dat de natuurcompensatieplannen in het RUP niet overeenstemmen met de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. Daarmee werd de voorgestelde uitbreiding in de praktijk al verworpen.

De Raad van State vernietigt nu in navolging daarvan het RUP grotendeels. Het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland in Beveren, tussen de expressweg Kust-Antwerpen (N49), de Verrebroekstraat, Havinkbeek en Paardenkerkhofstraat is wel goedgekeurd.

Doel

Het RUP moest de aanleg van het Saeftinghedok mogelijk maken, een extra getijdendok om de stijgende containertrafiek op te vangen. Er kwam echter heel wat tegenkanting, vooral van buurt- en natuurverenigingen, omdat het dok onder meer het definitieve einde van het polderdorp Doel zou betekenen.

Alternatieven

De Vlaamse regering liet onlangs al weten alternatieven voor het Saeftinghedok te onderzoeken, zoals het aanpassen of uitbreiden van bestaande containerterminals. Daarover loopt momenteel een consultatiefase. Het brede publiek kan tot en met 18 januari opmerkingen formuleren of nog eigen voorstellen doen.