CD&V: 'Alleen quota en boetes kunnen gehandicapten aan werk helpen'
Foto: hrb
CD&V wil de arbeidsmarkt voor gehandicapten openbreken, te beginnen met de publieke sector. Desnoods met boetes, zoals in Duitsland.

In ons land raken mensen met een arbeidshandicap veel minder gemakkelijk aan een job dan in andere Europese landen. Maar 40,7 procent van die doelgroep kan betaalde arbeid vinden. Europees koploper is Zwitserland met 69 procent. Het Europees gemiddelde is 47,3 procent.

Nochtans heeft de overheid al jaren streefcijfers voor de aanwerving van gehandicapten. Die zijn er zowel federaal als bij de deelstaten en lokale besturen. Voor de Vlaamse administratie gaat het om 3 procent. Dat streefcijfer wordt structureel niet gehaald, ook niet door de andere overheden. Alleen de Waalse provincies en gemeenten slagen erin.

De CD&V-senatoren Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels willen dan ook een ambitieuzere aanpak. ‘Bijna vijf jaar na de goedkeuring van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap staan we eigenlijk niet ver genoeg.

De Bethune legt daarom een pakket van maatregelen neer bij verschillende beleidsniveaus. Het opvallendste is om de streefcijfers voor aanwerving in de publieke sector te vervangen door dwingende quota. En net als in Duitsland zouden er effectief boetes betaald moeten worden als die quota niet gehaald worden. Die boetes vloeien dan naar een fonds om mensen met een beperking aan werk te helpen. 

Het plan richt zich in de eerste plaats op de publieke sector, voor private werkgevers wordt naar de sociale partners gekeken. Als initiatief uitblijft, zouden ook daar dwingende maatregelen moeten komen.