'Oppositie, kom met een tegenkandidaat voor Delperée'
Peter De Roover Foto: pn
N-VA roept de oppositie op om morgen een andere kandidaat naar voren te schuiven om de commissie naar Kazachgate voor te zitten. Zonder tegenkandidaat wordt Francis Delperée (CDH) voorzitter zonder stemming.

De parlementaire onderzoekscommissie naar Kazachgate komt morgenmiddag voor de tweede keer samen. Op de agenda staat maar één enkel punt, de voorzitter van de commissie aanduiden. En op dit ogenblik schuift CDH nog altijd Francis Delperée naar voren als hun kandidaat voor die functie. In het parlement wordt als sinds jaar en dag een evenredige verdeelsleutel toegepast bij de verdeling van voorzitterschappen van commissies. Volgens die mondelinge afspraak is het nu aan de Franstalige christendemocraten van CDH.

'Wij roepen CDH op om een andere kandidaat voor te dragen', zegt Peter De Roover, fractieleider van N-VA. 'Wij willen niet de indruk wekken dat we deze zaak aangrijpen om een voorzitter uit een meerderheidsfractie op de voorzittersstoel te installeren. Mocht CDH niet in staat zijn een onbesproken kandidaat naar voor te schuiven dan vragen we de andere oppositiepartijen om een consensusfiguur uit hun rangen voor te stellen. Wij zullen die kandidatuur steunen.'

Delperée vindt eigenlijk bij geen enkele van de andere partijen, over oppositie en meerderheid heen, steun. Delperée is omstreden omdat hij in het verleden werd gedecoreerd met het Grootkruis van de Orde van Malta en hij speelde ook een rol bij de totstandkoming van de wet op de verruimde minnelijke schikking. Maar geen steun verlenen, is nog iets anders dan zelf een tegenkandidaat voordragen. De oppositiepartijen zijn dat alvast niet zinnens. 'Dat zou een ongezien precedent zijn. We gaan toch niet tornen aan de verdeelsleutel die altijd al werd toegepast', zegt Georges Gilkinet van Ecolo. Eenzelfde geluid valt te horen bij Olivier Maingain van Défi.   En als er geen tegenkandidaat opstaat, moet er niet gestemd worden, en wordt Delperée automatisch de voorzitter. Zo voorziet het kamerreglement.