‘Zelfs politie en justitie nemen verkrachting niet serieus’
Foto: Photo News

Dat één op de vijf Belgen vindt dat seks zonder toestemming moet kunnen, verontrust de Vrouwenraad heel erg. Maar of het haar ook verwondert? ‘Het idee dat vrouwen onderdanig zijn aan mannen, is nog steeds sterk ingebakken in onze maatschappij.’

‘Deze week nog werd pijnlijk duidelijk welke gevolgen de Belgische tolerantie ten aanzien van verkrachting kan hebben’, zegt voorzitster van de Vrouwenraad Magda De Meyer. Ze verwijst naar de zaak van een meisje dat verkracht werd door een recidivist die vroegtijdig was vrijgelaten. ‘Zelfs bij de politie en binnen het justitieel apparaat wordt verkrachting niet au sérieux genomen. Want “er is toch niemand dood of gekwetst voor het leven”. De impact van seksueel geweld wordt systematisch onderschat.’

Onder de radar

Dat slechts 4 procent van de verkrachtingsdossiers eindigt in een veroordeling, en dat 44 procent van de klachten zelfs geseponeerd wordt, draagt volgens De Meyer bij aan de hoge tolerantiegrens. En die hoge tolerantiegrens leidt er op zijn beurt toe dat 90 procent van de slachtoffers van seksueel geweld daarvan nooit aangifte doet.

‘Deze cijfers verontrusten mij dan ook heel erg’, zegt De Meyer. 'Tolerantie, schaamte en de angst om niet serieus genomen te worden, zorgen ervoor dat veel leed onder de radar blijft.'

‘Inzetten op gendergelijkheid’

Dat 93 procent van de verkrachtingsslachtoffers een vrouw is, en zij desondanks minder afkerig staan tegenover seks zonder toestemming, 'is een gevolg van onze genderstereotiepe opvoeding'. ‘Het idee van de onderdanige vrouw, die zich onderwerpt aan de man, is nog sterk ingebakken in onze samenleving', aldus De Meyer. 'We moeten veel vroeger, al op heel jonge leeftijd, inzetten op gendergelijkheid.’