Bij een eerste stemming over een verbod op onverdoofd slachten in het Vlaams Parlement is het voorstel afgewezen. De meerderheidspartijen willen het rapport van de bemiddelaar afwachten. Initatiefnemer Hermes Sanctorum reageert ontgoocheld.

Er komt dus voorlopig geen verbod op het onverdoofd slachten van dieren. Het voorstel van gewezen Groen-parlementslid Hermes Sanctorum werd weggestemd door meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD. Het argument dat het voorstel juridisch niet sluitend zou zijn, noemt Sanctorum 'van de pot gerukt'. Voor hem is het duidelijk: het voorstel is om politieke redenen weggestemd.

‘Als iedereen overtuigd is, waarom is het dan zo moeilijk om een verbod goedgekeurd te krijgen?’, schreef hij in een opiniestuk in onze krant. ‘Geen enkele partij aanvaardt een zware politieke nederlaag of wenst zich te verbranden aan gevoelige kwesties. Onverdoofd slachten is daar een jammerlijk voorbeeld van, waarbij het parlement al twintig jaar geen millimeter beweegt.’

Toch is hij tevreden dat een verbod in 2017 in het vooruitzicht wordt gesteld. 'De druk heeft gewerkt', zegt Sanctorum, die zijn decreet volgend jaar opnieuw wil indienen. 'Dan moeten de partijen opnieuw kleur bekennen. Mijn taak is om de druk hoog te houden.'

Timing

De meerderheidspartijen gaven eerder al aan dat ze de lopende bemiddelingsopdracht van Piet Vanthemsche niet in gevaar willen brengen. Die werd door minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) aangesteld om met de verschillende geloofsgemeenschappen te overleggen na een kritisch advies van de Raad van State. Dat het voorstel is weggestemd, is daarom geen verrassing. Het rapport wordt in maart of april verwacht.

De vraag is echter of dat nog op tijd is om een verschil te maken tegen het volgende Offerfeest, op 1 september. Voor N-VA moet er tegen de zomer van 2017 zeker een 'definitieve regeling' zijn, met een totaalverbod als enig aanvaardbare doel. Vanuit CD&V is men minder fors. Sonja Claes: 'Laat ons de opdracht van de bemiddelaar afwachten en dan een goed en degelijk decreet schrijven waarin we ons allemaal kunnen vinden.'

De hele discussie was voor Sanctorum overigens een van de aanleidingen om uit zijn partij te stappen. Ook Groen gedraagt zich volgens hem te passief in het dossier.