Hij is IT’er, zij verpleegster
Foto: lvd
Er zijn mannen- en vrouwenberoepen. Nog altijd, ondanks alle aandacht en campagnes voor gelijkheid. Maar is die scheiding wel een probleem?

De top-5 van beroepen waarvoor (bijna) uitsluitend mannen en vrouwen kiezen, hebben weinig uitleg nodig. Het zijn harde beroepen voor de mannen en zachte beroepen voor de vrouwen. En dat zal niet snel veranderen. De jongeren die nu de arbeidsmarkt betreden, hebben hun richtingen bijna even stereotiep gekozen als de voorgaande generaties.

‘Bepaalde beroepen blijken moeilijk los te koppelen van een geslacht’, zegt professor Patrizia Zanoni, die zich aan de Universiteit Hasselt toelegt op arbeid en diversiteit. ‘De kenmerken van die beroepen zijn cultureel sterk gelinkt aan de eigenschappen die aan mannen of vrouwen worden toegeschreven. Hoe we denken, leidt ertoe dat sommige richtingen exclusief voor jongens of meisjes lijken.’

Hoe werken die patronen? Jongens zijn technischer ingesteld, dus komen ze terecht in ‘harde’ beroepen. Meisjes zijn beter in zorgen, dus lijkt een opleiding tot kleuterleidster meer geschikt. Die opdeling begint al vroeg. Nochtans loopt al een tijd een stevige campagne om de ‘harde’ richtingen rond wetenschap, techniek en wiskunde (de STEM-richtingen) populairder te maken. Daarbij is er bijzondere aandacht voor meisjes.

‘De instroom van meisjes in STEM-richtingen in de derde graad van het secundair onderwijs is sinds 2010 met 2 procent gestegen’, zegt Françoise Chombar, de ceo van de chipfabrikant Melexis en voorzitter van het STEM-platform. ‘Die toename is volledig te danken aan het ASO, waar de helft van de leerlingen vrouw is. Maar in het TSO en het BSO stagneert het aantal meisjes of gaat het zelfs achteruit.’

Met die cijfers heeft het STEM-platform zijn tussentijdse doelstelling – 29,77 procent meisjes in STEM-richtingen in 2014 – gemist. Is het sop de kool dan wel waard? En is het wel een probleem dat jongens en meisjes voor andere richtingen kiezen? ‘Ja’, zegt Chombar. ‘De meisjes die in het BSO en TSO zitten, kiezen richtingen die leiden naar beroepen waarin ze later uit de boot dreigen te vallen. Administratieve beroepen, bijvoorbeeld. Die zullen door de ­automatisering verdwijnen. Het gevolg is dat de werklozen vooral de vrouwen zullen zijn.’