Advocaat Walter Van Steenbrugge is niet van plan de zaak rond de zogenoemde ‘kanaalmoord’ in de correctionele rechtbank van Dendermonde te pleiten. Van Steenbrugge wilde de zaak voor assisen brengen, en is eveneens misnoegd over de staat van de rechtszaal in Dendermonde.

De raadsman verdedigt de nabestaanden van Eric Spitael, een 43-jarige man die begin 2010 in Buggenhout werd vermoord. Een zaak die normaal gezien door het hof van assisen zou worden behandeld, maar die net als zovele andere moordzaken ‘gecorrectionaliseerd’ werd en dus door drie beroepsrechters zal worden beoordeeld.

Van Steenbrugge vindt een proces voor de correctionele rechtbank niet alleen niet grondig genoeg, hij ziet het ook niet zitten om in de rechtszaal van Dendermonde zijn pleidooi te houden wegens een te slechte akoestiek.