Vuye en Wouters stappen uit N-VA
Foto: BELGA

N-VA-Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters zijn niet langer lid van de N-VA. 'Met spijt in het hart nemen wij deze moeilijke beslissing'.

Na lang beraad met voorzitter Bart De Wever werd de knoop doorgehakt: Hendrik Vuye en Veerle Wouters stappen uit de N-VA. Het duo zag geen brood meer in een verdere samenwerking, onder andere omdat er te weinig bewegingsruimte overblijft voor hun onafhankelijke denktank, Objectief V. 

'Ten gevolge van de recente ontwikkelingen ontvingen we vandaag een voorstel tot "vernieuwde samenwerking". Wij mogen niet langer zelfstandig communiceren', aldus Wouters. 'Objectief V, ons eigen geesteskind waar we sinds januari hard voor hebben gewerkt, wordt een partijorgaan onder voorzitterschap van de ondervoorzitter van de N-VA. Dit is geen onafhankelijke denktank meer, maar een schijnbeweging om haar communautaire experts onder voogdij te plaatsen.'

'Met spijt in het hart nemen wij deze moeilijke beslissing', luidt het verder. Wat de toekomst brengt voor de twee kamerleden, is nog onduidelijk. Er wordt gesproken over een 'nieuw kader waarin projecten kunnen worden verdergezet'.

Te grote mond

'Vuye en Veerle' - zoals ze binnen de partij in één adem werden genoemd omwille van hun hechte samenwerking - kwamen deze zomer scherp uit de hoek nadat enkele N-VA-politici een salvo aan veiligheidsvoorstellen lanceerden. Van het inperken van de vrije meningsuiting tot een Patriot Act: het duo kroop in de pen om zich ertegen te verzetten. Vuye floot de voorstellen niet een maar meerdere keren terug en herhaalde dat de partij zich beter op communautaire kwesties zou focussen in plaats van 'met losse flodders te schieten'. 

Na een donderpreek of twee drie van De Wever leken de plooien enigszins gladgestreken. Tot Vuye opnieuw een explosief interview gaf en zo de emmer deed overlopen. 'Als er geen communautair programma is in 2019, dan stappen we uit de partij', klonk het in De Morgen. Een razende De Wever liet Vuye en Wouters maandag weten dat ze voorlopig uit het bestuur gezet werden. 

Te grote mond (bis)

Gisteren probeerden de partijen met de moed der wanhoop nog wat meubels te redden. Tijdens een lang - en volgens Wouters ook goed - gesprek werd gepraat over Objectief V en over welke kritiek best binnen de partijmuren wordt geuit. Een definitieve beslissing viel nog niet, maar terwijl de zenuwen strakgespannen stonden, beroerde Wouters opnieuw de verkeerde snaar toen ze de pers toesprak.

Tijdens haar verslag over het gesprek sprak de gewezen N-VA-politica onafgebroken over 'onderhandelingen' en 'voorstellen' die op elkaar moesten worden afgestemd voor een verdere samenwerking. Olie op het vuur voor De Wever en co., die not amused waren. Zij wilden immers helemaal geen marge toestaan voor het uitwisselen van voorstellen en onderhandelingen. Bovendien hadden ze vooraf met Vuye en Wouters afgesproken om tout court niet met de pers te praten.