‘Overkapping moet er komen’
Foto: rr

Een onafhankelijke studie zoals die van TML kan niet zonder gevolg blijven. Dat zegt Open VLD in reactie op de analyse die Transport&Mobility Leuven maakte van het Ringland-tracé. ‘Maar dit moet los staan van de overkapping, die er hoe dan ook moet komen’, klinkt het. N-VA hoopt dat iedereen zich nu achter het Oosterweeltracé, mét overkapping, schaart.

Een plan-MER, opgesteld door het onafhankelijke studiebureau TML, velt een uiterst kritisch advies over het concept. De voorgestelde oplossing verlengt de files en doet het sluipverkeer toenemen.

De studie zal gevolgen hebben, erkent Open VLD, maar de partij wil dat overkappingsintendant Alexander D’Hooghe zijn werk gewoon verder zet. ‘Er moet een snelle en leefbare oplossing komen voor de Antwerpse mobiliteit en de Antwerpse Ring moet ongeacht het tracé of het mobiliteitsconcept overkapt worden’, vindt de partij.

Open VLD is tevreden over de samenwerking tussen de Vlaamse regering, het stadsbestuur en de actiegroepen die enkele maanden geleden werd opgestart. De partij vraagt dat de samenwerking, momenteel enkel voor het zuidelijke deel van de Ring, ook voor het noordelijke deel wordt doorgezet. Als er een mogelijkheid bestaat om de Ring eenvoudiger te maken, dan moet die worden aangegrepen voor de Antwerpse liberalen.

N-VA

Annick De Ridder, specialist mobiliteit van N-VA in het Vlaams parlement, stelt dat het ‘positief is dat nu opnieuw duidelijk wordt dat Oosterweel wel degelijk de beste oplossing is voor het sturen van de mobiliteit en dat het systeem van Ringland niet goed is.’

Dit betekent echter niet dat ook de overkapping van de Ring op de schop moet. ‘We gaan nu naar het beste systeem om de files op te lossen, gekoppeld aan een overkapping.’ N-VA hoopt dat iedereen zich voortaan achter het tracé van de regering schaart. ‘De intendant is volop bezig iedereen rond de tafel te brengen. Laat ons nu werk maken van wat ons verbindt’, besluit De Ridder.

‘We moeten niet stilstaan, maar verderdoen in het kader van de oefening van de intendant om zowel het mobiliteitssysteem op de zuidelijke Ring als de overkapping van de Ring te bestuderen’, stelt Koen Kennis, Antwerps schepen van Mobiliteit (N-VA).

‘Laat ons er samen aan verder werken, met zowel Ringland, andere burgerbewegingen, maar ook de overheden. We zijn goed bezig. Er worden gesprekken gevoerd. Met de informatie uit de plan-MER gaan we beter weten wat wel en wat niet werkt en hoe we tot een efficiënte, veilige, doorstroming van de Ring kunnen komen.’