Bourgeois ontkent dat Vlaanderen Clinton Foundation betaalde voor topontmoeting
Foto: Photo News

Vlaams minister-president Geert Bourgeois ontkent dat Vlaanderen geld gaf aan de Clinton Foundation in ruil voor contacten op hoog niveau tussen Vlaamse overheidsvertegenwoordigers en de regering van de Verenigde Staten. Conservatieve Amerikaanse websites hadden dat gemeld.

Volgens www.teaparty.org, www.infowars.com en truepundit.com gaf de Vlaamse overheid 780.000 euro aan de Clinton Foundation in ruil voor “toegang op hoog niveau tot overheidsvertegenwoordigers van de VS voor vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en bedrijven”. Meer informatie staat er niet in de lijst, waarvan de authenticiteit allerminst vaststaat.

Minister-president Bourgeois valt in elk geval uit de lucht. Hij bevestigt dat Vlaanderen sinds 2011 steun geeft aan de Clinton Health Acces Initiative (CHAI) en “neemt er akte van dat er beweerd wordt dat er in een mail van de Clinton Foundation staat dat de Vlaamse steun aan de CHAI gestort werd voor ‘High-Level Access to US government by Flemish governmental officials’“.

“Als de Clinton Foundation ergens zou vermelden dat vanuit Vlaanderen een subsidie werd gegeven voor toegang voor Vlaamse officials, dan is dat voor haar rekening”, zegt Bourgeois. “Enkel de Clinton Foundation zelf kan daar meer uitleg over geven.”

Bourgeois ontkent dat Vlaanderen Clinton Foundation betaalde voor topontmoeting
Archiefbeeld: Clinton op een NAVO-top in België. Foto: AFP

Het maakte in elk geval geen deel uit van de subsidievoorwaarden, beklemtoont de minister-president. Concreet ging het geld naar het Clinton Health Access Initiative voor projecten rond moeder- en kindsterfte in Mozambique, zoals in december 2015 ook werd aangekondigd.

780.000 euro

“De 780.000 euro is gestort op een specifieke rekening voor dit project, en er zijn ook de nodige monitorings- en evaluatiemechanismen om erover te waken dat het geld hiervoor wordt aangewend”, wordt verzekerd op het kabinet-Bourgeois. “Ook de uitbetalingsmodaliteiten staan in nauw verband met die monitoring en evaluatie. Dit alles staat ook met zoveel woorden in de nota aan de Vlaamse regering, de genotuleerde beslissing van de Vlaamse regering, het subsidiebesluit en de projectovereenkomst.”

Los van het Vlaamse aspect bracht de Clinton Foundation de democratische presidentskandidate de jongste dagen wel in verlegenheid. Zo zou blijken dat van de 154 officiële ontmoetingen die Hillary Clinton als minister van Buitenlandse Zaken had met mensen buiten de Amerikaanse overheid, er minstens 85 aanzienlijke bedragen gestort hadden aan de stichting van de Clintons.