Het is warm voor iedereen: zet een schoteltje buiten voor de vogels!

“Vergeet de vogels niet”, met die oproep vraagt Vogelbescherming Vlaanderen om aandacht te hebben voor onze gevederde vrienden bij temperaturen van dertig graden en meer. Je helpt de dieren door ze een onderzetschoteltje van een bloempot of een soepbord buiten te zetten, gevuld met water en met een steen in het midden waarop de dieren kunnen staan.

“Vogels hebben water nodig om hun vochthuishouding op peil te houden”, stelt Vogelbescherming Vlaanderen woensdag in een persbericht. “Sommige soorten, vooral insecteneters, nemen veel van het water dat ze nodig hebben op uit hun voedsel en die hoeven soms maar één of twee keer per dag te drinken. Ook roofvogels en uilen doen dat. Zaadeters daarentegen moeten veel vaker drinken om het geringe watergehalte van hun voedsel te compenseren. Ze doen dat bij rivieren, plassen en poelen of bij kunstmatige waterbronnen als tuinvijvers en vogelbaden.”

“Maar het is al een tijdje droog en dus is water in de natuur zeer schaars”, aldus de dierenvrienden van de Vogelbescherming. Op de website van Vogelbescherming Vlaanderen staan onder meer deze raadgevingen: “Het simpelste vogelbad is een onderzetschotel voor een plantenpot met een steen in het midden waarop de vogels kunnen staan, of een omgekeerd deksel van een vuilnisemmer, ingegraven in de grond. Je kan ook gewoon een diep soepbord gebruiken.”

Het vogelbad moet wel wekelijks worden gereinigd. “Gebruik daarvoor een verdund, niet-giftig desinfecterend middel en spoel grondig na.” Tot slot nog deze tip: “In tijden van droogte zullen vogels proberen water te drinken uit tonnen of troggen, waarbij helaas vele vogels verdrinken. Je kan deze veiliger maken door er een plank, roostertje of tak in te leggen waarop vogels kunnen landen om te drinken.”