Spaargarantie van 100.000 in bepaalde situaties uitgebreid
Foto: Ivan Put

De regering wil de garantie op spaargeld uitbreiden. Het plafond van 100.000 euro zal in specifieke situaties sneuvelen. ­Als de spaarder bijvoorbeeld tijdelijk grotere sommen geld staan heeft na een vastgoedtransactie of erfenis.

Door het onverwachte faillissement van Optima Bank dreigde voor sommige spaarders een persoonlijk drama.. Ze hadden bijvoorbeeld net hun huis verkocht en een groot bedrag op hun zichtrekening ontvangen. Anderen hadden dan weer een levensverzekering uitgekeerd gekregen of een erfenis opgestreken.

Omdat ze in die gevallen tijdelijk meer dan 100.000 euro aan spaartegoeden bij de bank hadden, dreigden ze geld te verliezen door het faillissement van Optima. Het Belgische garantiefonds betaalt slechts tot 100.000 euro aan spaargeld per rekeninghouder uit.

Ontbrekende KB’s

Op 22 april keurde het parlement een wet goed die bepaalt dat niet alleen het courant spaargeld (100.000 euro) gewaarborgd moet worden, maar ook een aantal specifieke situaties. Die wet trad in werking op 12 mei. Alleen ontbraken nog een aantal bepalingen die via een Koninklijk Besluit (KB) vastgelegd moesten worden.

Ondertussen ging Optima Bank failliet zonder dat de teksten van de KB’s klaar waren. Een aantal spaarders dreigde in de kou te blijven staan. Het garantiefonds, dat eind juni en begin juli in totaal al ongeveer 1.200 klanten vergoedde, hield zich aan de drempel van 100.000 euro.

Beperkte lijst

Daar komt dit najaar mogelijk verandering in. Volgens Ferry Comhair, woordvoerder van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), zijn de ontbrekende KB’s in opmaak. Die zullen retroactief van kracht worden tot de dag waarop de wet werd goedgekeurd (22 april). Optima Bank wordt daardoor afgedekt.

Volgens kenners zal de lijst van afdekking van hoge sommen wachtgeld beperkt zijn. Dat is bijvoorbeeld ook in Nederland het geval. Desalniettemin zouden alle ­Optima-klanten die in zo’n situatie van tijdelijk wachtgeld zaten, onder de uitgebreide dekking ­vallen.