Verkeersspecialist: “Zelfde regels rond inhalen als in onze buurlanden”
Jef Van den Bergh Foto: BELGA

“We moeten streven naar een harmonisering van de Europese regels rond inhalen”, zegt verkeersspecialist Jef Van den Bergh (CD&V) in een reactie op de berichtgeving dat minister van Mobiliteit François Bellot (MR) de strijd wil opvoeren tegen truckers die inhalen bij regenweer.

“De Belgische regels liggen anders dan in de rest van Europa”, stelt Van den Bergh vast. “In België mag je niet inhalen op 2 x 2-snelwegen, tenzij anders aangegeven wordt met blauwe toelatingsborden. In de rest van Europa mag je wél inhalen, tenzij anders aangegeven wordt met verbodsborden”. Van den Bergh pleit voor een harmonisering van de borden en een aanpassing van de regels aan die van de andere EU-lidstaten bij de herziening van de Wegcode. “Ons land is een transitland”, aldus Van den Bergh. “Duidelijkheid voor de buitenlandse chauffeurs zal ongetwijfeld de verkeersveiligheid ten goede komen.”

Daarnaast wil de verkeersspecialist van CD&V het inhaalverbod bij regenweer verstrengen. Voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton is het bij neerslag altijd verboden om in te halen op de autosnelwegen. “Laat het inhaalverbod ook gelden voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton en niet alleen voor die van 7,5 ton. Zo zijn àlle vrachtwagens gelijk voor de wet”, stelt Van den Bergh voor.

Het CD&V-Kamerlid pleit ten slotte ook voor meer sensibilisering via de dynamische infoborden boven de snelwegen. “ Het is niet altijd duidelijk wanneer men spreekt over ‘neerslag’. Via de dynamische borden kan duidelijk gemaakt worden dat het regent en dat het inhaalverbod van kracht is, “ vindt Van den Bergh.