‘Belgen en buitenlanders niet gelijk voor kilometerheffing’
Foto: BELGA

Belgische truckers kunnen niet ontsnappen aan de kilometerheffing, maar frauderende buitenlanders wel. Die ongelijkheid kan niet, zeggen zowel de transportfederatie Febetra als de socialistische vakbond ABVV.

De Vlaamse belastinginspectie slaagt er vier maanden na de invoering van de kilometerheffing voor zware vrachtwagens, op 1 april, nog altijd niet in om frauderende buitenlandse truckers effectief te beboeten. Dat geeft Kris De Sagher, de woordvoerder van de Vlaamse belastingdienst, toe.

‘Er blijven technische problemen bestaan met de identificatie, via camera’s op de autowegen, van frauderende vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland. Daarom zijn de 1.600 boetes die tot nog toe op basis van die cameracontroles zijn uitgeschreven, uitsluitend aan Belgische truckers gericht.’

Het ontbreekt de Vlaamse belastinginspectie - en hun collega’s uit Wallonië en Brussel - aan toegang tot de juiste data om frauderende truckers uit andere Europese landen een boete (van 1.000 euro) te kunnen toesturen. Voor Belgische truckers loopt automatisch via de (federale) inschrijvingsdienst DIV. Frauderende Belgen kunnen dus niet ontsnappen.

Buitenlanders die in overtreding zijn, komen op een zwarte lijst terecht, zegt De Sagher. ‘Maar hen effectief beboeten kan bij gebrek aan gegevens alleen als onze mobiele controleteams hen op heterdaad betrappen en langs de autoweg doen stoppen voor een onmiddellijke inning.’

De Vlaamse belastingdienst werkt aan akkoorden met de buurlanden om data over hun truckers te verkrijgen, maar er is voorlopig geen zicht op een timing voor dergelijke protocollen.

Isabelle De Maegt van de transportfederatie Febetra vreest dat het ‘een werk van hele lange adem wordt’ om de ontsnappingsroute voor frauderende buitenlanders af te sluiten. ‘We hebben hier al voor de start van de kilometerheffing voor gewaarschuwd. Nu bestaat de ongelijke behandeling van Belgische en buitenlandse truckers nog altijd. Dat kan niet blijven duren. Het was juist de bedoeling dat alle truckers zouden meebetalen aan de kilometerheffing, ook de buitenlandse.’

De Maegt krijgt volop steun van de socialistische vakbond ABVV. Volgens ABVV-secretaris Frank Moreels ‘blijven de organisatoren van sociale dumping buiten schot en komt de job van Belgische chauffeurs nog meer onder druk. De regels moeten voor iedereen in de transportsector geldend en niet alleen voor de Belgen.’