CD&V kritisch voor Marghem: 'We blijven ter plaatse trappelen'
Foto: pn

CD&V vindt dat minister Marghem ter plaatse trappelt met haar energiebeleid. ‘Niets doen is ook een keuze, maar verre van toekomstgericht.’

‘Het is jammer genoeg niet de eerste keer dat we dit riedeltje moeten opzeggen. Maar terwijl de vorige federale regering er wel in slaagde om op korte termijn duidelijke keuzes te maken met het plan-Wathelet, blijven we nu ter plaatse trappelen.’

CD&V-kamerlid Leen Dierick krijgt het op haar heupen van het ‘zoveelste oponthoud’. Nu de federale regering de kernuitstap tegen 2025 heeft bevestigd, is er nood aan een visie om de kerncentrales en de gascentrales die de komende jaren worden gesloten, te vervangen. Maar CD&V heeft de indruk dat de bevoegde minister van Energie, Marie Christine Marghem (MR), geen millimeter vooruitgang maakt.

‘Enkele weken geleden beloofde de minister om voor 21 juli voorstellen te doen. Ze zou ook snel met een waterdicht plan voor onze energiebevoorrading komen, om ons land voor te bereiden op de kernuitstap’, zegt Dierick. ‘Tot dusver hebben we daarvan niets gezien. Dit is het zoveelste oponthoud in de rit naar een energievisie en een energiepact.’

Marghem had eerst beloofd eind 2015 te beginnen met de uitvoering van een energievisie. Die deadline haalde ze niet. ‘We koesterden een beetje hoop dat dit onderwerp misschien opgenomen zou worden in de 25 prioriteiten die de federale regering vorig weekend naar voren heeft geschoven voor 2017, maar helaas’, zegt Dierick.

Volgens Marghem is de discussie over de energievisie in overleg met de deelstaten uitgesteld tot eind dit jaar om de regio’s de kans te geven hun eigen visie te ontwikkelen. Maar CD&V vindt dat de minister de kritische vragen over haar beleid te gemakkelijk afwimpelt.