N-VA pleit voor grenzen aan vrije meningsuiting voor ‘collaborateurs’ van terrorisme
Peter De Roover. Foto: BELGA

Het lijkt regeringspartij N-VA menens met de inperking van de vrijheid van meningsuiting voor 'collaborateurs' van terrorisme. Daags na de tweet van Vlaams parlementslid Annick De Ridder komt Kamerfractieleider Peter De Roover met een zes pagina’s tellend betoog om de grenzen van de vrije meningsuiting scherper te stellen.

Dat hij zich op glad ijs begeeft, beseft De Roover. 'In principe sta ik achter een heel verregaand, zelfs principieel onbeperkt recht op vrije meningsuiting.' Als verantwoording om die principes toch aan de kant te schuiven, herhaalt de N-VA’er de woorden van partijgenoot en vicepremier Jan Jambon: 'we zijn in oorlog'. En hij trekt de lijn naar de collaboratie. 'Elke vijand telt bondgenoten in het binnenland. Die worden ook altijd bestreden.'

'Tolerantie wordt slapheid'

Dat collaborateurs worden aangepakt is en blijft de normale regel, vervolgt de ere-voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. Maar 'doen we dat vandaag ook en doen we het voldoende?', werpt De Roover op. 'Tolerantie wordt op een bepaald ogenblik slapheid en zelfs vijand van zichzelf. Het gebrek aan reactie tegen de binnenlandse collaborateurs met de tegenstander biedt meteen ook zuurstof aan die tegenstander, want niemand respecteert samenlevingen die zichzelf niet doen respecteren.'

'We moeten het debat durven voeren', besluit het N-VA-kopstuk. 'Collaborateurs met vijanden die onze vrijheid en veiligheid belagen, moeten worden bestreden, ook als ze zich beperken tot woorden.' Zelfs al beseft De Roover dat repressie de basis kan leggen voor 'generatielange rancune'.

N-VA is niet de eerste binnen de federale coalitie die de controversiële kwestie aansnijdt. Eerder dit jaar kwamen de Franstalige liberalen van de MR al met een wetsvoorstel om de 'verheerlijking van terrorisme' strafbaar te stellen. In 2004 werkten MR en PS zelfs samen een wetsvoorstel uit in die zin.

Tweet

Annick De Ridder postte dinsdagmiddag een tweet waarin ze de zei dat er een uitzondering moet komen voor het recht op vrije meningsuiting voor wie IS verheerlijkt: Ze verwees naar de dodelijke gijzeling in het Franse Rouen die werd opgeëist door IS.

 

 

De inperking van het recht op vrije meningsuiting ligt gevoelig. Het recht staat niet alleen ingeschreven in de Belgische Grondwet, maar ook in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Uitzondering

N-VA pleit voor grenzen aan vrije meningsuiting voor ‘collaborateurs’ van terrorisme
Annick De Ridder. Foto: blg

Ook De Ridder zegt in een reactie dat ze het recht op vrije meningsuiting belangrijk vindt. Maar toch moet er volgens haar nagedacht worden over een mogelijke uitzondering als het gaat om het verheerlijken van IS.

'Als Frankrijk zegt formeel in oorlog te zijn met IS, dan is het toch raar dat mensen zouden mogen sympathiseren met de vijandelijke partij. We moeten consequent zijn: wie sympathie toont of uit voor IS hoort hier niet thuis', zegt De Ridder.

De Ridder: 'Ik vind dus persoonlijk ook dat we het debat moeten kunnen voeren over waar de grens van de vrije meningsuiting ligt. Men moet nu echt al oproepen tot haat en geweld vooraleer iets strafbaar is. Valt het puur steunen van of sympathie hebben voor dat verderfelijk ‘kalifaat’ hier wel onder? Mijns inziens momenteel (juridisch) niet en daar mag wel eens het debat over geopend worden... Zo kan je vroeger ingrijpen in plaats van te wachten tot er feiten worden gepleegd.'