pretpark zonder milieuvergunning

Eén boze buur en Plopsaland moet sluiten

Plopsaland De Panne loopt de komende maanden op eieren. De milieuvergunning van het pretpark is niet tijdig vernieuwd, elke buurtbewoner met een klacht kan een rechter vragen om het park te laten sluiten ...