‘Europa moet lidstaten meer vrijheid geven voor grote werken’
Foto: BELGA

Europa moet de begrotingsregels versoepelen en er moet meer vrijheid komen om te kunnen investeren in infrastructuurwerken. Met die boodschap trok minister van Financiën Johan Van Overtveldt naar de Eurogroep.

Het pleidooi van de N-VA-minister is opmerkelijk. Van Overtveldt staat gekend als een fervente verdediger van volgehouden budgettaire discipline. Dat blijft zo, zegt hij vandaag in De Standaard. ‘Het is niet de bedoeling om de budgettaire teugels zomaar te vieren. Het nastreven van een structureel evenwicht in de begroting en de afbouw van de staatsschuld blijven hoog op de agenda staan.’

Maar tegelijk is er een grote nood aan meer overheidsinvesteringen, vindt Van Overtveldt. ‘Door de beperkte budgettaire ruimte zijn er steeds minder publieke investeringen in wegen en gebouwen, maar ook bijvoorbeeld in ICT-netwerken. Niet alleen in België, maar in heel wat Europese landen. Dat leidt tot een negatieve spiraal: minder investeringen resulteren in minder jobs, minder economische groei en dus in minder fiscale inkomsten. En dus in minder geld voor de overheid om te investeren.’

Buiten begroting

Om uit die spiraal te raken, moet Europa volgens de Belgische minister de EU-lidstaten toelaten om grote investeringsprojecten buiten het te behalen begrotingssaldo te houden. Of om de kostprijs van grote projecten (denk aan Oosterweel) boekhoudkundig te spreiden over meerdere jaren, zoals een bedrijf zijn investeringen afschrijft.

Van Overtveldt waarschuwt voor onbeperkt voluntarisme. ‘We moeten heel duidelijk afbakenen welke projecten hiervoor in aanmerking komen en welke niet, anders dreigen sommigen al te creatief om te gaan met deze vrijheid.’