Gat in sociale zekerheid loopt op tot 750 miljoen euro
Foto: Reporters / DPA

Het tekort in de sociale zekerheid is opgelopen tot 748 miljoen euro. Dat is 229 miljoen euro meer dan bij de begrotingscontrole in april was vastgesteld.

De cijfers staan in een rapport van het beheerscomité van de sociale zekerheid dat de krant De Tijd kon inkijken.

Het tegenvallende resultaat in de sociale zekerheid is voor de N-VA alvast een argument om in eerste instantie daar te besparen om de begroting op koers te houden. Het groter dan verwachte tekort van het stelsel is vooral een gevolg van tegenvallende inkomsten. De sociale bijdragen en de alternatieve financiering via de roerende voorheffing brengen minder op dan verhoopt. Maar er zijn ook hoger dan verwachte uitgaven voor het brugpensioen. 'Dat komt doordat de sociale partners sommige hervormingen hebben uitgehold', zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren.

Volgens Spooren zjin een aantal bijkomende hervormingen noodzakelijk. Daarbij moet de focus liggen op het terug aan het werk helpen van de almaar groeiende groep arbeidsongeschikten. 'Uit de vooruitzichten blijkt dat het budget voor arbeidsongeschikten tegen 2020 stijgt tot 1,6 miljard euro. Dat is onhoudbaar. Dat is meer dan het totale bedrag dat we besparen door de pensioenhervorming en in de werkloosheid', zegt het Kamerlid.