Gemeenten lopen 260 miljoen mis door taxshift
Foto: parazit - Fotolia
Lokale besturen zijn tweemaal de pineut van de taxshift. Ze krijgen geen loonlastenverlaging én mislopen mogelijk een kwart miljard euro aan inkomsten.

De lokale besturen  hebben hun begrotingen op orde, zo blijkt uit de jaarlijkse doorlichting van Belfius. Dit jaar geven de gemeenten, OCMW’s, politiezones, provincies en hulpverleningszones alles samen 33,9 miljard euro uit of 3.029 euro per inwoner. De begroting is positief, met voor de Waalse gemeenten een overschot van 321 miljoen euro, voor de Brusselse gemeenten een overschot van 106 miljoen euro en 276 miljoen euro marge voor de Vlaamse gemeenten.

Die overschotten zijn geen overbodige luxe want op korte termijn dreigt de taxshift een inkomstenverlies te betekenen voor de gemeenten. Op kruissnelheid zouden gemeenten samen 260 miljoen euro mislopen, bijna zoveel dus als de buffer in de Vlaamse lokale  begrotingen.  De taxshift verlaagt de personenbelasting, en laat de gemeenten daar net hun aanvullende belasting op heffen, de opcentiemen.

Belastingen omhoog?

Eerder bleek trouwens al dat de gemeentebesturen zelf niet profiteren van de taxshift, aangezien de daling van patronale bijdrage die er deel van uitmaakt, niet geldt voor hen. De taxshift moet immers de private jobcreatie aanzwengelen, en dus valt ook het lokale overheidsniveau met zijn 220.000 voltijdse banen uit de boot. Slotsom: de lokale besturen gaan de taxshift wel mee betalen, maar er niet van profiteren.

De kans bestaat dat gemeenten, na enkele relatief stabiele jaren, terug de lokale belastingen gaan optrekken om het verlies goed te  maken. De opcentiemen kunnen naar omhoog, maar ook de onroerende voorheffing.