Waarom u geen excuus meer heeft om uw belastingaangifte uit te stellen
Foto: mat
Met nog zowat een maand te gaan voor de papieren aangifte is het tijd om écht werk te beginnen maken van uw aangifte. We ruimen een paar misverstanden uit de weg die u er mogelijk van weerhouden om er meteen aan te beginnen.
  • Ik heb nog steeds geen belastingbrief ontvangen

U bent toch verplicht om tijdig uw aangifte in orde te brengen. Als u vorig jaar tax-on-web gebruikte, en niet expliciet aangaf in het vervolg opnieuw een papieren aangifte te willen, krijgt dit jaar geen document toegestuurd. Uw brief is dus niet verloren gegaan: u kunt meteen weer op tax-on-web terecht. 
Als u de voorbije jaren wel nog met pen en papier werkte, dan zou u die toch al ontvangen moeten hebben. Is dat niet het geval, en wilt u toch weer met papier aan de slag, dan moet u de FOD Financien te contacteren. Dat kan dagelijks tussen 8 en 17 uur op het nummer 02/572.57.57 of via het contactformulier

  • Ik weet niet zeker of ik wel een aangifte moet insturen

Als je de voorbije jaren al een aangifte hebt ingediend, dan moet je dat ook nu doen, behalve als de fiscus een vereenvoudigde aangifte heeft bezorgd. Dan moet je alleen iets laten weten als je het oneens bent met het voorstel.
Heb je nog nooit een aangifte gedaan, maar ben je nu wel belastbare inkomsten beginnen verdienen, dan moet je nu je eerste aangifte indienen. Zelfs als jobstudent kan het soms goed zijn om toch een aangifte te doen: zo kun je mogelijks ingehouden voorheffing recupereren. 

  • Mijn (voormalige) werkgever heeft nog geen loonfiche bezorgd

Dat kan, bijvoorbeeld als het bedrijf waar in in 2016 voor werkte nu failliet is. Maar ook dan moet u uw inkomen aangeven. Mogelijks beschikt de fiscus wél over de gegevens. In dat geval zijn ze vooraf ingevuld bij tax-on-web. 
Als u ook daar geen spoor vindt van de fiche 281.10 kunt u best het sociaal secretariaat van uw vroegere werkgever contacteren. Zij beschikken misschien wel nog over de nodige documenten. De contactgegevens van het sociaal secretariaat vindt u op de vroegere loonfiches. 
Maar als ook dat op niets uitdraait, dan zit er niets anders op dan aan het rekenen te slaan. U kunt dan best de gestorte nettolonen opzoeken, en met die gegevens het brutoloon reconstrueren, bijvoorbeeld met behulp van de bruto/netto calculator van jobat. Maak in de toelichting bij uw aangifte goed de situatie duidelijk, en leg uit hoe u tot de berekening bent gekomen. Desnoods kunt u ook al op voorhand contact opnemen met uw lokale belastingkantoor voor meer specifieke informatie. 

  • Ik heb nog niet van alle goede doelen die ik steun een attest ontvangen

De erkende instellingen moeten de gegevens ook overmaken aan de FOD Financiën, dus die krijgt u normaal gezien ook in tax-on-web te zien. Sommige instellingen die echter niet de technologische middelen bezitten om dit te doen, kunnen een afwijking vekrijgen op die regel. Dat betekent dat voor zo'n 20 tot 30 procent van de giften enkel een papieren bewijs beschikbaar is. Dit moet u dan zelf bijhouden, of beter nog: inscannen en toevoegen aan uw aangifte. 
Mocht u geld gedoneerd hebben aan een van die kleinere goede doelen, en nog geen papier ontvangen hebben, dan neemt u best zo snel mogelijk contact op met die organisatie. U kunt dan nog een kopie van het attest aanvragen, en dat bij uw aangifte voegen. Wacht daarmee zeker niet tot de laatste dag.

  • Ik ben bang dat ik een fout zal maken en wacht toch nog liever even af

Ook dat hoeft u niet tegen te houden om al te beginnen met het invullen. In tax-on-web kunt u ook tussentijds uw gegevens opslaan. Als blijkt dat u nog niet over bepaalde gegevens beschikt, dan slaat u gewoon op, en vult later aan. Zelfs al vult u iets foutief in, dan nog heb u na het indienen nog één keer de kans om een correctie aan te brengen. Na afloop moet u wel weer opnieuw bevestigen. Denk eraan dat bij een gemeenschappelijke aangifte ook uw partner dan nogmaals de aangifte moet ondertekenen.

  • Ik weet nog onvoldoende over zaken als de woonbonus of bijverdiensten

Geen nood: De Standaard heeft de voorbije weken al uitgebreid tips en uitleg geven in het belastingdossier. U kunt het ook nog rustig allemaal nalezen in de extra bijlage die vandaag bij de krant zit.