Chinese smokkelsigaretten ‘zorgwekkend probleem’ voor douane
Archiefbeeld Foto: Photo News

De onderzoeks- en opsporingsdiensten van de Administratie Douane en Accijnzen hebben vorig jaar voor 134,8 miljoen euro aan verdoken rechten (exclusief boetes) vastgesteld. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2014, toen 67,9 miljoen euro aan verdoken rechten werd vastgesteld.

‘Dankzij de volgehouden inspanningen van onderzoeks- en opsporingsdiensten binnen de Administratie Douane en Accijnzen werden er in 2015 dubbel zoveel ontdoken rechten vastgesteld als in het jaar ervoor’, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die ook bevoegd is voor fiscale fraudebestrijding.

‘Het gaat hier vaak om internationale netwerken die enkel kunnen blootgelegd en onderschept worden na grondig onderzoek.’

Commerciële fraude

De cijfers van de administratie maken gewag van 288 miljoen onderschepte smokkelsigaretten, 5 ton rooktabak en 11 ton waterpijptabak. Smokkelsigaretten uit China blijven meteen een zorgwekkend fenomeen, waarvoor de opsporingsdiensten bijzondere aandacht hebben. Maar er werd ook een recordvangst van 70 miljoen illegale ‘binnenlandse’ sigaretten in beslag genomen.

Opvallend is ook de accijnsfraude met bier, die goed was voor net geen 40 miljoen euro. Daarbij is sprake van fraude door een Brits-Pakistaans netwerk via bedrijven op Belgisch grondgebied.

Een opmerkelijke toename valt te noteren bij de commerciële fraude. Die nam toe van 17 vaststellingen voor 217.363 euro in 2014 naar 36 vaststellingen voor een bedrag van 26,2 miljoen euro aan ontdoken rechten.

De cijfers hebben geen betrekking op bijvoorbeeld vangsten van verdovende middelen en wapens. Het gaat immers enkel om ontdoken rechten en daar is bij beide categorieën geen sprake van.