Van Overtveldt: 'De publieke opinie pikt dit niet meer, en ik ook niet'
Minister Van Overtveldt Foto: BELGA

Hogere boetes voor wie de Kaaimantaks omzeilt en meer armslag voor de fiscus: minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft vandaag in de Commissie Financiën van De Kamer een pakket extra maatregelen voorgesteld om de strijd tegen fiscale fraude op te voeren na de Panama Papers. ‘Wat mij betreft is de tijd dat fiscale achterpoortjes getolereerd werden voorbij’, aldus de minister

‘We kunnen niet van de gemiddelde burger en ondernemer verwachten dat hij braaf en correct zijn belastingen betaalt, als er aan de andere kant een kleine toplaag op grote en georganiseerde schaal belastingen ontwijkt. Dit kan echt niet meer’, stelt de minister. ‘We zijn nu op een kantelpunt gekomen. De publieke opinie pikt dit niet meer, en ik ook niet.’

Deze maatregelen moeten de fiscale fraude indijken:

  • Fraudedossiers moeten sneller verwerkt worden. FOD stelt daarom voortaan 30 fiscale ambtenaren ter beschikking aan justitie, dubbel zoveel als nu.
  • Als Financiën inlichtingen uit het buitenland verkrijgt, zal ze voortaan over een onderzoekstermijn van 24 maanden beschikken.  Zo kunnen dossiers rond fiscale constructies grondiger uitgespit worden en kan er meer bewijsmateriaal verzameld worden.
  • België wil informatie uitwisselen met Panama. Er worden onderhandelingen opgestart over een zogenaamde Tax Information Exchange Agreement tussen beide landen.
  • De wetgeving voor invordering van fraudegeld wordt aangepast. Dat moet vermijden dat geld naar het buitenland kan verdwijnen voordat er een uitspraak ten gronde is, wat nu wel nog mogelijk is. 
  • Het derdenbeslag wordt aangepast. Dat betekent dat de deurwaarder niet alleen beslag kan leggen op de eigen bezittingen, maar ook eenvoudiger toegang moet krijgen tot middelen die de iemand nog van een ander tegoed heeft. Dit derdenbeslag verloopt volgens Van Overtveldt nu nogal omslachtig via deurwaardersexploot.  Voortaan zal het derdenbeslag via aangetekende zending en via elektronische weg kunnen
  • Bij het verzamelen van digitaal bewijsmateriaal mogen ook bewijzen die op buitenlandse servers staan worden gebruikt. Die gegevens uit de ‘cloud’ waren tot dusver voor de Bijzondere Belastinginspectie niet toegankelijk.
  • De boete voor het niet aangeven van een fiscale constructie vervijfvoudigt van 1.250 naar 6.250 euro. Dit is enkel de administratieve boete, en slaat niet op de belastingverhoging die gevorderd wordt.
  • De ministeries van Financiën en Justitie gaan samen een ‘Task Force’ oprichten met experten die de problemen in kaart moeten brengen, en verdere maatregelen moeten voorstellen.

Van Overtveldt wijst erop dat het gaat om extra maatregelen. ‘Sinds vorig jaar bestaat er voor het eerst een instrument, de Kaaimantaks, dat door constructies in belastingparadijzen kan kijken en ze kan belasten.’ Nu is het volgens hem aan de Task Force en het parlement om de elementen uit de Panama Papers verder te onderzoeken. ‘Het parlement zal in mij daarvoor een partner vinden’.

Bij het pakket maatregelen is één belangrijk voorstel gesneuveld. De banken worden namelijk niet verplicht om voortaan alle klanten met rekeningen in een fiscaal paradijs aan te geven bij de fiscus. Van een meldingsplicht is dus geen sprake. Mogelijk komt dit wel weer ter sprake bij de Task Force.