‘Maîtresse’ en ‘enquête’ mogen hun hoedje houden
Het accent circonflexe. Foto: rr

De spellinghervorming van de Franse taal, waarbij een aantal woorden voortaan zonder accent circonflexe worden geschreven, heeft geen gevolgen voor de spelling van het Nederlands. Dat heeft de Commissie Spelling van de Nederlandse Taalunie beslist.

Al in 1990 stelde de Academie Française voor om het accent circonflexe boven de i en de u facultatief te maken. Onlangs ontstond in Frankrijk grote commotie naar aanleiding van het besluit van uitgevers om dit jaar schoolboeken in de ‘nieuwe’ spelling te gaan drukken. De heisa sloeg ook over naar ons land, want de Nederlandse taal is niet vies van aan het Frans ontleende woorden en bijhorende accenten.

De Nederlandse Taalunie schept nu duidelijkheid. ‘De spellingaanpassing in Frankrijk heeft voor het Nederlands geen gevolgen’, zo laat haar Spellingcommissie weten. ‘De spelling van woorden in het Nederlands die uit het Frans overgenomen zijn, blijft ongewijzigd, met accent en al. Deze woorden worden beschouwd als ingeburgerd in het Nederlands en hoeven niet meer te voldoen aan de regels van hun land van herkomst. Bovendien betreft het een facultatieve wijziging en geen definitieve verandering.’

Spellingrust

Een ander belangrijk argument, aldus de Taalunie, ‘is dat wij op dit moment zelf terughoudend zijn in het veranderen van de spelling van woorden omwille van het belang van de herkenbaarheid van woordbeelden bij spelling en de uitgesproken wens tot spellingrust.’