Jonge Arabieren keren IS massaal de rug toe
Een pro-IS betoging in de Iraakse stad Mosoul in 2014. De steun voor de terreurbeweging neemt af. Foto: AP

De overgrote meerderheid van jongeren in de Arabische wereld verwerpt terreurgroep Islamitische Staat en is ervan overtuigd dat haar doel om een kalifaat te stichten, een mislukking zal worden. Dat blijkt uit een recente bevraging. De voornaamste drijfveer voor de rekrutering van terroristen, zou het grote gebrek aan jobs zijn.

Slechts 13 procent van de Arabische jongeren kan zich voorstellen ooit IS te steunen, de helft van hen beschouwt de terreurgroep als de allergrootste bedreiging voor het Midden-Oosten. Dat blijkt uit de 2016 Arab Youth Survey, die gebaseerd is op 3.500 interviews en een beeld geeft van de aspiraties van meer dan 200 miljoen mensen. Vorig jaar bedroeg de eerste groep nog 19 procent en de tweede slechts 37 procent.

Dit positieve signaal ten spijt, drukten vele bevraagde jongeren hun vrees uit over het chronische gebrek aan jobs en kansen in de regio. Want die factoren worden beschouwd als de voornaamste drijfveren voor jongeren om zich tot terreur te wenden. In 8 van de 16 bestudeerde landen bleek kansarmoede een belangrijkere pull-factor dan de extreme religieuze visies van IS. En daar schuilt een groot gevaar, gezien 1 op 4 jongeren tussen 15 en 24 in de Arabische wereld werkloos is.

Pessimisme

De Arab Youth Survey gaat over meer dan IS en terrorisme alleen. Ze laat ook zien hoe vijf jaar na het begin van de Arabische lente de meeste jongeren stabiliteit verkiezen boven democratie, en hoe het optimisme over de toekomst stevige knauwen krijgt. Terwijl in 2012 nog 72 procent meende dat de Arabische wereld beter af was na de ‘lente’, is vandaag nog slechts 36 procent die mening toegedaan.

De helft van de Arabische jongeren is van oordeel dat de sektarische spanningen tussen sjiieten en soennieten in de regio oplopen, en een even grote groep vindt dat religie een te grote rol speelt in de regio die gedomineerd wordt door Saudi-Arabië en Iran.