Wijnwijs

Zijn er meer goede wijnjaren in de Nieuwe Wereld?

Elke week beantwoordt Bruno Vanspauwen een prangende vraag over wijn.