Operationeel resultaat NMBS gestegen
Foto: Photo News

Het operationele resultaat van de NMBS is in 2015 dankzij een verhoogde productiviteit met 14,7 miljoen euro verbeterd tot 20,4 miljoen euro.

Dat meldt de Belgische spoorwegmaatschappij vrijdag. Het aantal reizigers in het binnenlands verkeer is met 0,9 procent gestegen tot 226,7 miljoen, terwijl het aantal afgelegde treinkilometers stabiel bleef op 77,9 miljoen.

De omzet steeg op vergelijkbare basis (exclusief de activiteiten van Thalys dat in april 2015 een zelfstandig bedrijf geworden is) met 2,9 procent tot 1,036 miljard euro. Het binnenlands verkeer was goed voor 659,3 miljoen euro, een stijging met 1,3 procent.

Schulden De economische schuld, die de voorbije jaren steeds toegenomen is, daalde van 3,189 miljard euro naar 3,176 miljard euro. Die daling was het resultaat van een verbetering van het operationele resultaat, maar ook van gedaalde investeringssubsidies en regionale co-financieringen die nog niet zijn aangewend.

De economische schuld bestaat voornamelijk uit de netto financiële schuld. Die steeg in 2015 met 63 miljoen euro (+2,2 procent) tot 2,937 miljard euro. In 2014 steeg de financiële schuld nog met 225,8 miljoen euro (+8,5 procent).

De NMBS telde begin 2016 19.352 werknemers, ten opzichte van 19.915 een jaar eerder.