Bourgeois: ‘Cijfer begrotingstekort is uit de lucht gegrepen’
Geert Bourgeois. Foto: BELGA

Er kan nog geen schatting gemaakt worden van de oefening die gedaan moet worden voor de Vlaamse begroting. Zo reageerde een ‘stomverbaasde’ Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) op berichten in de media dat zijn regering op zoek zou moeten naar 330 miljoen euro om uit te komen op het voorziene tekort van 172 miljoen euro in 2016.

Enkele Vlaamse kranten berichtten vanochten dat de Vlaamse begroting dit jaar 500 miljoen euro in het rood zou duiken. De regering-Bourgeois zou dus op zoek moeten naar 330 miljoen euro om te landen op het vooropgestelde tekort van 172 miljoen euro.

‘Absoluut voorbarig’, vindt minister-president Bourgeois nu. ‘Onze experten zijn nog volop bezig met de cijfers te verzamelen en verfijnen. Ik ben dan ook stomverbaasd dat er cijfers opduiken in de pers. De cijfers die circuleren zijn uit de lucht gegrepen.’

Bourgeois stelt dat er sprake is van verschillende mee- en tegenvallers. De regering moet de cijfers daarom eerst ‘zo zuiver mogelijk krijgen’. Wat tegenvallers betreft verwijst Bourgeois naar een nadelig effect van de zesde staatshervorming. ‘Door de horizontale solidariteit gaat er een groter bedrag aan afdrachten van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel. Dat bedrag wordt geraamd op 364 miljoen euro en is veel groter dan bij de begrotingsopmaak.’

Doelstelling blijft

Het blijft volgens Bourgeois de bedoeling de begroting op koers te houden en het tekort dit jaar niet boven de 172 miljoen euro te laten gaan. En in 2017 moet de begroting opnieuw in evenwicht zijn en moet er meer ruimte komen om te investeren.

Bourgeois wil er ook niet van weten om andere grote dossiers, zoals de hervorming van de kinderbijslag en de hervorming van het secundair onderwijs, aan de begrotingscontrole te koppelen. ‘Ik wil geen enkel dossier koppelen aan de begrotingscontrole.’