Van Overtveldt: 'Terugval accijnsinkomsten alcohol logisch'
Foto: Bart Dewaele

De federale ministers zaten gisteravond voor het eerst samen over de moeilijke begrotingsoefening. Net nu meldt sectorfederatie Vinum Et Spiritus dat de verhoogde accijnzen op alcoholische dranken slechts 600.000 euro meer opbrachten in januari, waar de regering op 15 miljoen euro had gehoopt. 'Veel te vroeg om conclusies te trekken', reageert minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA).

Vinum Et Spiritus citeert cijfers van de FOD Financiën, waaruit blijkt dat in januari 53 miljoen euro opgehaald werd aan accijnzen op alcoholische dranken. Het gaat om 600.000 euro meer dan in januari 2015, een pak minder dan de extra maandelijkse inkomst van 15 miljoen euro waar de regering op had gerekend bij het invoeren van de maatregel.

De accijnsinkomsten worden genekt door een dalende omzet in de sector, stelt Vinum Et Spiritus. De sectorvereniging heeft nog geen concrete cijfers, maar er zijn ‘indicaties’ over omzetdalingen met 15 à 20 procent bij producenten en in de retail, in de groothandel zelfs met 50 procent. De sector heeft naar eigen zeggen vooral te lijden onder het ‘grensshoppen’ in Frankrijk en Luxemburg.

‘Deze cijfers zijn zorgwekkend voor de gehele industrie: wij zijn daarom vragende partij voor een evenwichtige fiscaliteit die de Belgische consumenten niet naar het buitenland duwt en waardoor de economische leefbaarheid van alle betrokken sectoren behouden blijft’, besluit algemeen directeur Geert Van Lerberghe. ‘Daarom vragen wij aan de overheid om als gesprekspartner uitgenodigd te worden om tot werkbare oplossingen te komen.’

Van Overtveldt: 'Voorraden vorig jaar nog niet uitgeput'

Bevoegd minister Van Overtveldt benadrukt dat de belangengroep geen correcte vergelijkingsbasis gebruikt. Zo wijst hij er op dat heel wat winkels zich hebben voorbereid op de verhoging door net voordien - in oktober - driemaal zoveel alcoholische dranken in de rekken te plaatsen, met het oog op mensen die voor de prijsverhoging nog drank wilden inslaan.

'Het is dan ook niet meer dan logisch dat die inverbruikstelling aan het begin van 2016 een pak lager ligt. De uitzonderlijk grote aangelegde voorraden van eind vorig jaar zullen immers nog niet volledig uitgeput zijn', verduidelijkt de N-VA-minister. 'De terugval aan het begin van 2016 is dus niet onlogisch.'

(De aangepaste accijnzen op alcoholhoudende dranken maken deel uit van de financiering van de tax shift, en zorgen dus mee voor de verlaging van de belastingen voor burgers en bedrijven', aldus Van Overtveldt nog. 'De meeropbrengst voor 2015 werd gebudgetteerd op 37,5 miljoen euro.  De effectief gerealiseerde meeropbrengst bedraagt 39,8 miljoen euro.  De budgettaire doelstellingen werden dus ruimschoots gehaald.'