Elke asielzoeker moet eerst dagje in wachtkamer
Vluchtelingen moeten naar de pre-opvang in afwachting van hun registratie als asielzoeker. Foto: Kristof Vadino

Sinds maandag stuurt de Dienst Vreemdelingenzaken elke asielzoeker die zich voor het eerst aanmeldt automatisch voor een nachtje door naar de pre-opvang, na het afnemen van vingerafdrukken. ‘Voor een extra veiligheidscheck, voorafgaand aan de asielprocedure’, zegt Francken. ‘Dit lijkt op ontrading’, zegt Vluchtelingenwerk.

Zowel de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) als Rode Kruis-Vlaanderen, dat voor de pre-opvang van kandidaat-asielzoekers in het WTC III-gebouw in Brussel instaat, bevestigt de nieuwe werkwijze die maandag in voege is getreden.

‘Van alle asielzoekers die nieuw in ons land aankomen en zich voor het eerst bij Vreemdelingenzaken aanmelden, wordt de naam genoteerd en foto en vingerafdrukken genomen’, zegt Ine Tassignon van Rode Kruis-Vlaanderen. ‘Daarna worden ze naar onze pre-opvang doorgestuurd, met de informatiebrief van de staatssecretaris en een convocatiebrief van de DVZ. Op die brief staat niet langer een datum waarop ze zich weer mogen aanmelden, maar een volgnummer. De volgende dag komt iemand van de DVZ volgnummers afroepen.’ Pas dan mogen die asielzoekers effectief hun asielaanvraag opstarten.

Strijd tegen smokkel

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zegt dat de nieuwe werkwijze dient om een extra veiligheidscheck te kunnen doen, voorafgaand aan de asielprocedure. De vingerafdrukken worden door verschillende databanken gehaald om te controleren of de kandidaat-asielzoekers eerder al in een ander land asiel hebben aangevraagd en of ze een gevaar zijn voor de openbare orde.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vermoedt daarentegen dat de overheid met de nieuwe werkwijze asielzoekers vooral wil afschrikken. ‘Vreemdelingenzaken hanteerde al een plafond. Eerst mochten maar 250 asielzoekers per dag een aanvraag indienen, nu nog maar 60. Dat was al een grote barrière’, zegt Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. ‘Maar nu bouwt de administratie nog een extra barrière in door iederéén te laten wachten. De staatssecretaris hoopt misschien dat mensen van gedachten zullen veranderen. Maar het is net zijn taak om iedereen die dat wil meteen te registreren, niet om hen wandelen te sturen.’