VRT haalt fragment ‘Iedereen Beroemd’ offline na klachten

De VRT stuurt een aantal kijkers die aanstoot namen aan de rubriek ‘Poepsimpel’ in ‘Iedereen Beroemd’ van maandagavond een mail met excuses. Het item is ook verwijderd van de website.

In de rubriek ‘Poepsimpel’ wordt iedere week een complex onderwerp op een zo bevattelijk mogelijke manier uitgelegd. Vaak worden daarbij karikaturen gebruikt.

Gisteravond ging het over sociale psychologie en werden de politieke overtuigingen, links en rechts, uitgebeeld aan de hand van een karikatuur. Linkse kiezers werden voorgesteld als wiet rokende hippies, bij rechtse kiezers werd een link gelegd met het Hitlertijdperk. Op het beeld van de presentator was een Hitlerbles getekend en hij droeg een armband waarop het Hitlerteken vervangen werd door een R. Op de achtergrond klonk een flard van de Vlaamse Leeuw.

Na de uitzending kreeg de VRT verschillende mails van geschokte kijkers.

‘We begrijpen de reacties, die flard uit de Vlaamse Leeuw was ongepast. Daarom hebben we dit ook besproken met onze programmacharterraad. De kijkers die gereageerd hebben, zullen dan ook een antwoord krijgen op hun klacht. We zullen in de toekomst ook waakzamer zijn zodat dergelijke keuzes niet meer voorvallen’, zegt Hans Van Goethem van de VRT.

Om de discussie niet verder op de spits te drijven, liet de redactie het bewuste filmpje offline halen.