Open VLD: ‘Laat werknemers kiezen voor extra nettoloon gelijk aan waarde bedrijfswagen’
Foto: An Nelissen

‘Geef werknemers de vrije keuze tussen een bedrijfswagen, openbaar vervoer… of de waarde van de wagen in extra netto op de rekening’, dat is de visie van Open VLD op het mobiliteitsbudget.

Kamerlid Egbert Lachaert lanceert de visie van Open VLD op het mobiliteitsbudget. ‘Wie voor de bedrijfswagen kiest wordt niet gestraft, maar op die manier bieden we een écht incentive aan werknemers om een “salariswagen” links te laten liggen.’

Open VLD legt drie nieuwe elementen op tafel: de optie om te kiezen voor extra netto in plaats van een wagen, de vergroening van het bedrijfswagenpark en op termijn een volwaardig mobiliteitsbudget voor alle werknemers. Uitgangspunt is dat niemand mag worden gestraft voor zijn keuze of één eurocent verliest, noch de werknemer, noch de werkgever.

Geen extra lasten en kosten

‘De verschillende voorstellen over het mobiliteitsbudget lopen sterk uiteen’, zegt Egbert Lachaert. ‘Zo stelt Groen voor om het fiscale voordeel van de bedrijfswagens te verdelen over alle werknemers, met een maximum van 2.780 euro per jaar als je verder dan 35 km van je werk woont. Voor wie vandaag een bedrijfswagen heeft, betekent dit een aanslag op het nettoloon, gezien een bedrijfswagen al snel netto 600 euro per maand en dus 7.200 euro waard is. Eenzijdig het loon verlagen van werknemers met een bedrijfswagen is onaanvaardbaar voor Open VLD.’

De liberalen willen ook geen formules waarbij de werkgevers met extra lasten en kosten geconfronteerd worden. ‘CD&V werkt aan een voorstel waarbij de werknemer kan kiezen binnen een bepaald budget voor kleinere wagens in combinatie met een trein- of busabonnement of een fiets. Dat idee is op zich waardevol, maar wij willen verder gaan. Als je werknemers die een ‘salariswagen’ krijgen maar die niet echt nodig hebben ook effectief wil aanzetten om de wagen links te laten liggen, moet je hen een waardig alternatief bieden, een echte stimulans, zoals extra netto.’

Tot slot ontbreekt er voor Open VLD in al deze plannen een groene component en gaan de werknemers die vandaag geen bedrijfswagen hebben niet vooruit.

Discussie

Sinds het Planbureau bevestigde dat het fiscale gunstregime leidt tot meer en zwaardere auto’s op de weg en langere files, laait de discussie over de bedrijfswagens opnieuw op.