Gat van twee miljard in de begroting
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigt het cijfer. Foto: Bart Dewaele

Als de regering-Michel haar begroting op koers wil houden, mag ze de komende weken op zoek naar meer dan twee miljard euro.

Het gat dat gaapt voor de regering-Michel, is heel diep. De federale regering moet de komende weken op zoek naar meer dan 2 miljard euro om de begroting op koers te houden. Het is heel opmerkelijk dat na ruim twee maanden al zo’n forse bijsturing nodig is. Zo blijkt uit cijfers die De Standaard kon inkijken.

De fiscale inkomsten liggen niet minder dan 1,4 miljard euro lager dan begroot bij het begin van het jaar. Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigt dat cijfer.

Gat van 441 miljoen in sociale zekerheid

Het grootste probleem is dat bedrijven veel minder belastingen vooraf betalen dan waar de regering op gehoopt had. Dat alleen al slaat een gat van een miljard euro. ‘Door de lage rente is de sanctie voor de bedrijven die te weinig vooraf betalen, zo goed als weggevallen’, luidt het op het kabinet van Van Overtveldt. Er wordt gewerkt aan een regeling om die sanctie terug op te trekken. Maar ook de btw-inkomsten en de bedrijfsvoorheffing op de lonen vallen wat tegen. Bovendien blijkt nu dat de federale regering een half miljard euro meer moet doorstorten aan de regio’s dan waar ze op had gerekend. Dat is uiteraard goed nieuws voor die regio’s, maar betekent wel een extra gat van een half miljard voor de federale overheid.

Ook in de sociale zekerheid klopt de rekening niet. Daar gaapt een gat van 441 miljoen euro, blijkt uit het rapport van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid. En daarnaast wordt nog verwacht dat de asielcrisis tot extra kosten zal leiden.

Kleine meevallers

Gelukkig kan de regering ook rekenen op een paar, weliswaar kleine meevallers. Zo kan ze rekenen op hogere dividenden van onder meer BNP Paribas en de Nationale Bank, en moet ze minder rente betalen op haar schuld. Samen goed voor 300 miljoen euro.

De regering heeft bij de opmaak van de begroting eind vorig jaar duidelijk een paar toetsen op de rekenmachine fout aangeslagen. Het monitoringcomité – een groep topambtenaren – komt begin volgende week met een rapport waarin het precieze bedrag wordt vastgelegd dat gezocht moet worden. Maar de teller loopt wellicht al gauw op tot meer dan twee miljard euro.

Het ideale recept voor wekenlang gekissebis tussen de regeringspartijen over extra besparingen of nieuwe belastingen. Tenzij de regering alsnog kiest om de doelstelling te lossen om de begroting in 2018 in evenwicht te hebben.