Het bureau van de Kamer heeft de hervorming van de werking van de Kamer goedgekeurd. Zo wordt de vakantie met een maand verkort.

Het bureau van de Kamer heeft de hervorming goedgekeurd. Het akkoord werd enkele keren uitgesteld omdat de regering de State of the Union van de premier niet aan begrotingscijfers wilde koppelen. Dat voorstel is uiteindelijk gesneuveld.

De bedoeling is om de voltallige Kamer voortaan al op de derde donderdag van september bijeen te roepen, in plaats van op de tweede dinsdag van oktober, zoals vandaag het geval is. Dat geeft de kamerleden een kleine maand meer de tijd om hun plenaire werk te doen. De state of the union, waarbij de premier de plannen voor het komende politieke jaar schetst, blijft op die tweede dinsdag van oktober.

Daarnaast wordt ook het commissiewerk hervormd. De bestaande regel dat commissievergaderingen tijdens de zomervakantie alleen kunnen plaatsvinden als zowel de Kamervoorzitter, de commissievoorzitter als de ondervraagde minister daarmee akkoord gaan, wordt geschrapt. De instemming van de Kamer- en commissievoorzitter volstaat, de ministers zullen dus geen vetorecht meer hebben.

En er is een regeling gevonden voor de commissievergaderingen in de maand september. In die maand kunnen ook nu al commissievergaderingen bijeengeroepen worden. De fractiedagen die de vergaderingen vaak doorkruisten moeten in de eerste twee weken van september worden gehouden. Vanaf de derde week van september hebben de kamerleden dan de handen vrij voor hun parlementaire werk.

Groen-kamerlid Kristof Calvo is tevreden met de hervorming.