Ruim 3.000 mensen hebben zaterdagmiddag in Brussel een betoging gehouden voor meer solidariteit met de vluchtelingen. De manifestanten vragen dat de Europese lidstaten een eind zouden maken aan het beleid om hun grenzen te sluiten maar net meer zouden inzetten op een waardige opvang voor de vluchtelingen, zowel aan de buitengrenzen van de EU als in de lidstaten zelf.

Het initiatief voor de betoging, die de naam #Safepassage-optocht kreeg, kwam van vijf burgerinitiatieven, die de steun krijgen van ruim twintig organisaties. Ook in een honderdtal andere Europese steden werden vandaag gelijkaardige solidariteitsmarsen gehouden. 'Wij gaan niet akkoord met de houding van de overheden', zegt Lien Groffils, één van de initiatiefneemsters.

'We eisen een geloofwaardige, menswaardige oplossing voor het drama dat zich nu al maanden afspeelt. Het is onaanvaardbaar dat er vorig jaar meer dan 3.000 mensen verdronken zijn omdat ze de Middellandse Zee moesten oversteken op zoek naar een beter leven. Het is onaanvaardbaar dat 10.000 kinderen vermist zijn sinds ze in Europa zijn aangekomen. Als het kleine Libanon anderhalf miljoen vluchtelingen kan opvangen, is het totaal ongeloofwaardig dat de EU "volzet" zou zijn. Wij eisen een veilige doorgang voor de vluchtelingen en een hoogwaardige opvang.'

Kritiek

'Nergens in de Conventie van Genève staat dat je je grenzen mag sluiten voor vluchtelingen, net integendeel', zegt Béatrice Dispaux, één van de initiatiefneemsters van de betoging. 'Deze mensen hebben hulp nodig, hebben opvang nodig en wij kunnen hen die geven. De situatie is kritiek, het wordt hoog tijd dat de politieke verantwoordelijken optreden.'

'De Europese Unie moet heus niet de hele wereld opvangen', zegt Eva Berghmans van Amnesty International. 'Wat ze wel moet doen is werk maken van opvang voor de mensen die dat nodig hebben, en oplossingen zoeken om die opvang mogelijk te maken, in plaats van haar grenzen te sluiten. Die opvang moet en kan georganiseerd worden, zowel in België, als aan de Turks-Syrische grens, als aan de Europese buitengrenzen. Zo is het schandalig dat de zogenaamde hotspots op de Griekse eilanden na maanden palaveren nog steeds niet operationeel zijn.'

Heel wat van de betogers dragen zwemvesten of thermische dekens uit folie, een verwijzing naar de beelden van vluchtelingen die op de Griekse kusten aanspoelen in dergelijke zwemvesten of zich in opvangkampen verwarmen met dergelijke dekens.