Inspectie sluit zonnebankcentra wegens ‘direct gezondheidsrisico’
‘We hanteren een nultolerantie voor inbreuken die een direct gezondheidsrisico betekenen.’ Foto: rr

De Economische Inspectie heeft 3 zonnebankcentra in Aalst, Herentals en Aalter wegens grote gezondheidsrisico’s per direct en voor onbepaalde tijd gesloten.

‘De voornaamste inbreuken gaan over het toelaten van minderjarigen en mensen met huidtype 1, en over foute stralingsnormen van de lampen’, zo meldt Kris Peeters (CD&V), minister van Economie en Consumentenzaken. Eén centrum riskeert zelfs een definitief uitbatingsverbod, wegens ernstige inbreuken en recidivisme.

Begin 2016 gaf Peeters de Economische Inspectie de opdracht om de controles in zonnebankcentra op te drijven. Overtredingen die de gezondheid van de gebruikers rechtstreeks benadelen, zouden gericht opgespoord en gesanctioneerd worden, benadrukte hij toen.

Nultolerantie

‘Ik heb de sector toen de boodschap gegeven dat we een nultolerantie zouden hanteren voor inbreuken die een direct gezondheidsrisico betekenen’, aldus Peeters. ‘We hebben het aantal controles daarom opgedreven, met nu de verzegeling van alvast drie zonnebankcentra tot gevolg. Bij twee van de drie gaat het bovendien om recidivisten: ondanks eerdere waarschuwingen of veroordelingen, blijven ze de regels overtreden. De sancties zijn niet niks: verzegeling, inbeslagneming, sluiting. Dat bewijzen we vandaag.’

Vorig jaar controleerde de inspectiedienst van de FOD Economie 65 zonnecentra. Sinds eind 2015 doet de beroepsorganisatie Febelsol anonieme controles aan de hand van mystery shopping. Deze controles leveren nuttige informatie op aan de Economische Inspectie, die mede hierdoor nog gericht(er) te werk kan gaan.

‘Ik hoop dat dit onverbiddelijke, maar noodzakelijke optreden een spoedige mentaliteitswijziging zal teweegbrengen’, besluit Peeters.